Barnflykt. Många har valt att byta skola eller förskola, vilket har gett lägre intäkter. Foto: Jannie Flodman

Läget värre än väntat för förskolor och skolor

Kommunens förskolor och skolor måste spara miljontals kronor för att klara en budget i balans. Situationen är värre än man först trodde.

  • Publicerad 14:32, 19 okt 2021

Som Mitt i berättat tidigare dras flera av kommunens egna förskolor och skolor med stora underskott i prognosen för år 2021. För att få en budget i balans måste de göra en rad åtgärder, i vissa fall slå ihop klasser och skära ned på personal.

Nu visar det sig att läget är ännu sämre än man först trodde. Förskolorna visar tillsammans ett resultat på minus 6 miljoner kronor för år 2021, grundskolorna minus 6,5 miljoner och Gustavsbergs gymnasium minus 9,7 miljoner. Det här stod klart på senaste mötet i utbildningsnämnden.

"Omöjligt för vissa att klara detta"

Agneta Wennsten, ordförande i Lärarförbundet Värmdö, tror inte att det här går att lösa innan årsskiftet.

– Det blir väldigt svårt, för att inte säga omöjligt för vissa, att spara sig ur detta. Det krävs omfattande åtgärder, med omorganisationer och omfördelning av personal, och det är inget man gör snabbt. Sådant tar tid, säger hon.

Hur planerar ni att lösa detta? 

– Verksamheterna har tagit fram åtgärdsplaner som man arbetar med för att nå en budget i balans. Däremot är det inte möjligt att fullt ut nå en budget i balans för 2021 och det ser förvaltningen också. Delar av åtgärderna kommer att få effekt under 2022, säger Fredrik Sneibjerg (L), ordförande i utbildningsnämnden.

Den största förklaringen till underskotten är att barn och elever har valt andra skolor och förskolor, enligt majoriteten, därmed har enheterna tappat inkomster. En av skolorna de gått till är nyöppnade Internationella Engelska skolan i Gustavsberg.

– Vi behöver titta på vad som kan göras för att locka tillbaka elever till våra skolor, säger Fredrik Sneibjerg.

"Majoriteten har tappat greppet"

En bidragande orsak till underskotten är, enligt oppositionen, att verksamheterna har varit underfinansierade under lång tid, med för låg förskole- och skolpeng.

Det håller inte Majoriteten med om, utan menar att de ligger i linje med andra kommuner i regionen. Därför kommer inga nya pengar att skjutas till för att täcka underskotten.

– Majoriteten har tappat greppet om Värmdös skolor och förskolor. Den styvmoderliga behandlingen av skolor och förskolor i egen regi måste få ett stopp, säger Julia Ekedahl (S), oppositionsråd med inriktning på förskola-skola.

LÄS ÄVEN https://www.mitti.se/nyheter/forskolor-och-skolor-tvingas-spara-miljoner/repuin!DgOmkrJDSdXAjcoibqK@ZA/

Oense. Julia Ekedahl (S), oppositionsråd, och Fredrik Sneibjerg, (L), ordförande i utbildningsnämnden. Foto: Charlotte Rueckl/Lars Åke Holst