Läget fortsatt mycket allvarligt för näringslivet i Järfälla

Läget för näringslivet är fortfarande allvarligt men har inte försämrats ytterligare än så länge.  Järfälla kommuns näringslivschef Fredrik Persson berättar att de tror att sommaren kommer bli den mest kritiska perioden. 

  • Publicerad 16:30, 22 maj 2020

– Många företag klarar en period med minskad omsättning, men inte hur länge som helst. Därför tror jag det blir avgörande hur människor kan eller väljer att röra sig och konsumera i sommar, säger Fredrik Persson, näringslivschef i Järfälla. 

Som läget ser ut nu är det stabilt men fortfarande allvarligt. 

– Läget är fortsatt allvarligt men har inte försämrats ytterligare än så länge, säger Fredrik Persson. 

Konkurser på normala nivåer

Det utläser han med kollegor av att antalet konkurser än så länge ligger på en normal nivå.

De har också sett att många använder sig av möjligheten till korttidsarbete, vilket tyder på att de statliga åtgärdspaketen haft en viss betydelse. 

Sänkta hyror

Nu väntar de på besked om regeringens förslag till stöd för omsättningstapp.

Det kommunala stödpaketet för de företag som har ett avtalsförhållande eller på annat sätt med kommunen att göra, har i nuläget förlängts till 30 juni. 

– Både kommunen och Järfällahus går också på regeringens förslag till sänkta hyror för kommersiella hyresgäster, och vi ser mycket positivt på de privata fastighetsägare som väljer att göra detsamma, säger Fredrik Persson. 

Detaljhandel och besöksnäring

Det är fortfarande detaljhandeln och besöksnäringen, bland annat restaurang, konferens och hotell som är hårdast drabbade.

– Det finns många olika branscher i Järfälla, en del är hårdare drabbade än andra så det är svårt att ge en generell bild. Läget för besöksnäring och sällanköpshandel är fortfarande kritiskt, medan vi i andra kan se tecken på återhämtning, säger Fredrik Persson. 

Liten förbättring

Men nu när allt fler människor är ute och i rörelse syns allt en liten förbättring på till exempel restauranger. 

– Vi stöder det så länge Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs, säger Fredrik Persson. 

Hur mår företagen i Järfälla? På en skala mellan 1 till 10? 1 är normalläge och 10 exceptionellt tufft. 

– Jag kan inte garantera att det är en helt rättvis bedömning. För vissa branscher är läget mycket värre medan andra har klarat sig relativt bra. Men övergripande är min uppfattning att läget ligger på ungefär samma nivå som tidigare, det vill säga en 5:a. Vårt budskap är håll i, håll ut!