Stiftelsens förmögenhet uppgick förra året till 92,7 miljoner kronor. Foto: Pekka Pääkkö

Lägenheter för behövande hyrs ut till rika

Bostäder för fattiga som går till förmögna, dyra renoveringar och vänskapskorruption.
 I innerstan förmedlas hundratals attraktiva lägenheter via bostadsstiftelser.
 Men myndigheten som är ansvarig för kontrollen har ingen tid att granska.

  • Publicerad 05:45, 5 dec 2017

I Stockholms innerstad finns en bostadsmarknad som är dold för de flesta. Bostadsstiftelser som ska värna om behövande och svaga hyr ut bostäder till tusentals personer, ofta helt utan kontroll.

När MHS-bostäder hyrde ut en attraktiv lägenhet till försvarsminister Peter Hultqvist på Östermalm höjdes kritiska röster om stiftelsernas avsikter. Kritiken var svidande och Konstitutionsutskottet (KU) inledde en granskning av lägenhetsaffären.

Ändrade stadgarna

Det är inte första gången som Östermalms bostadsstiftelser kritiseras. När Hultenheim-Wernstedtska Stiftelsen på Karlavägen ändrade sina stadgar 2009 för att undgå kravet på att hyra ut till behövande fick de kritik av länsstyrelsen. Enligt det ursprungliga testamente skulle stiftelsen hyra ut bostäder till ”behövande ålderstigna kvinnor”. Istället hyrdes lägenheterna ut till välbeställda personer med betydande förmögenheter.

Stiftelsens styrelse påstår att man har rätt att hyra ut till välbärgade personer, på grund av en tillägg som gjordes i stiftarens testamente på 60-talet. Länsstyrelsen godkände ändringen, men när Mitt i begär att få ta del av handlingarna som låg till grund för beslutet får vi svaret att de inte finns.

Men stiftelsen står fast vid sitt beslut.

– Det är inte behövande i sig som är kravet för att få tilldelning, säger Johan Hamilton, styrelsens ordförande.

Men det hindrar er inte från att hyra ut till personer som har mindre pengar?

– Nej, det stämmer. Alla är fria att ställa sig i kön.

Ingen granskning på sex år

Mitt i har granskat flera bostadsstiftelser i innerstan och det visar sig att många tänjer på gränserna när det gäller begreppet ”behövande”. I en fastighet på Welanders väg på Kungsholmen, avsedd för just behövande, bor personer med årsinkomster på 995 000 kronor. Samma sak gäller för en stiftelse med lägenheter på Völundsgatan i Vasastan. I en stiftelse på Skånegatan på Södermalm påtalades liknande brister av en jurist – utan resultat.

 

Att stiftelserna följer sina egna stadgar kontrolleras av tillsynsmyndigheten länsstyrelsen. Men inte heller det fungerar.

När Mitt i kontaktar länsstyrelsen visar det sig att ingen regelrätt granskning skett på flera år. Den senaste granskningen skedde 2011, då det riktades skarp kritik mot flera bostadsstiftelser i Stockholm. Stiftelserna struntade i att hyra ut till behövande, använde sina tillgångar till annat än vad stadgarna tillät, la till egna villkor i stadgarna och hyrde ut bostäder till sina styrelsemedlemmar.

– Det stämmer att vi inte har inte gjort någon systematisk uppföljning sedan dess, säger Annika Pernefjord vid tillsynsenheten på Stockholms länsstyrelse.

Hur kan ni då veta att stiftelserna sköter sig?

– Efter rapporten 2011 hade vi ett ingripandeprojekt där vi jobbade med förbättringar. Det resulterade i ärenden där vi jobbade aktivt med de styrelser som fått anmärkningar. Vi tyckte att vi jobbade på ett effektivt sätt. Men man kan alltid önska sig fler kontroller.

Forskare: ”Går emot hela idén”

Förklaringen till den bristande kontrollen kan ligga i länsstyrelsens egen organisation. På tillsynsenheten finns fyra anställda,  ansvariga för 8 044 stiftelser.

– Självklart finns det utvecklingspotential, säger Annika Pernefjord.

Anna Granath Hansson, doktor i fastighetsvetenskap på KTH, är expert på frågor om bostadsbrist och har lyft upp behovet av fler sociala boenden för låginkomsttagare. Hon är kritisk till den bristande kontrollen av innerstans bostadsstiftelser.

– Det går emot hela idén, att det sitter välbesuttna hyresgäster i lägenheter för mindre bemedlade, säger hon.

Om inte reglerna följs, borde vi inte avveckla bostadsstiftelserna helt och hållet?

– Nej, det vore att bryta mot lagen. Stiftarens vilja och önskemål gäller. Om det står i stadgarna att bostäderna ska hyras ut till sömmerskor ska det vara sömmerskor som bor där. Det spelar ingen roll om stiftelsen är 100 år gammal.

Fakta

Stiftelser i innerstan hyr ut till rika

Hultenheim Wernstedtska stiftelsen, Östermalm.

Enligt det ursprungliga testamentet skulle stiftelsen hyra ut till behövande, men reglerna ändrades.

I huset finns omkring 25 lägenheter.

Hyresgästernas medelårsinkomst: 447 143 kronor. Högst inkomst: 918 024 kronor.

Hultenheim-Wendstetdska stiftelsen. Foto: Pekka Pääkkö

Anna Johansson-Visborgs stiftelse, Kungsholmen och Södermalm.

Ska hyra ut främst till behövande.

Stiftelsen förvaltar 423 lägenheter.

Medelårsinkomst bland 50 slumpvis utvalda hyresgäster på Kungsholmen: 398 551 kronor. Högst inkomst: 995 682 kronor.

Anna Johansson-Visborgs stiftelse. Foto: Pekka Pääkkö

Katarinastiftelsen, Södermalm.

Ska hyra ut till behövande änkor med minderåriga barn eller andra mindre bemedlade personer.

Stiftelsen förvaltar 290 lägenheter på Södermalm.

Medelårsinkomst bland hyresgästerna i ett av stiftelsens bostadshus på Åsögatan: 292 603. Högst inkomst: 592 034 kronor.

Katarinastiftelsen, Foto: Pekka Pääkkö

Alma Detthows stiftelse, Vasastan

Lägenheterna ska hyras ut till bildade, självförsörjande, lågt avlönade kvinnor.

Stiftelsen förvaltar omkring 50 lägenheter i Vasastan.

Medelårsinkomst bland hyresgästerna i ett av stiftelsens bostadshus på Åsögatan: 231 621 kronor. Högst inkomst: 553 346 kronor.

Alma Detthows stiftelse. Foto: Pekka Pääkkö

Visa merVisa mindre

Fakta

Så ändrade stiftelsen sina egna stadgar

Innan 2009 såg Hultenheim-Wernstedtska stiftelsens stadgar annorlunda ut.

Före ändringen:

”Denna stiftelse har till ända­ mål att bereda hem och försörjning åt behövande ålderstigna bilda­de damer, vilka uppnått en ålder av 60 år. Om vägande skäl där­ för föreligga och styrelsen är enig därom, kunna samma förmåner tillkomma behövande ålderstigna äkta makar.”

Efter ändringen:

”Denna stiftelse har till ändamål att bereda hem och försörjning åt bildade – i första hand ålderstigna – damer, äkta makar eller män.”

I de ursprungliga stadgarna stod det att boendet skulle erbjuda städning, kost och viss läkarvård. Även det har tagits bort.

Visa merVisa mindre