Lagen bakom sig. Emil Nilsen, försäljningschef på Ica Kvantum, anser att det nya regeringsförslaget inte kommer för tidigt: "Nu har vi lagen på vår sida". Foto: Gabriel Melke

Lagen klubbad – snart kan butiker porta snattare

Handlare i Farsta centrum vittnar om problem med snatteri och trakasserier. Men med en ny lag kommer butikerna snart kunna förbjuda de allra besvärligaste kunderna.

  • Publicerad 15:53, 16 feb 2021

Från och med den 1 mars ges butiker rätt att porta personer från besök, om det skulle finnas risk för att de exempelvis snattar eller på annat sätt trakasserar personal och andra kunder.

”Vid riskbedömningen ska det särskilt beaktas om personen tidigare har begått brott i eller i anslutning till butiken”, står det i förslaget.

Butikerna har ett ansvar

Emil Nilsen, försäljningschef på Ica Kvantum, är positiv till den nya lagen och glad över att man nu har lagen på sin sida. Han poängterar dock att butikerna också har ett stort ansvar i frågan.

– Jag hoppas att det inte missbrukas av butikerna. Alla förtjänar en andra chans och det är de värsta, som gör saker flera gånger, man vill åt, säger han.

Kassapersonal får utstå mest

Enligt Emil sker snatteri dagligen. Han ser också allvarligt på trakasseri, även om han själv inte blivit utsatt.

– Framför allt är det ju kassapersonal som får utstå en hel del. Det kan handla om att det blir högljutt och sägs elaka ord när någonting blivit fel.

– Överlag har det nog blivit lite värre på senare år.

"Betvivlar att man orkar gå hela vägen"

Kristina Gilljam, butiksanställd på ÖoB, är inne på samma spår om snatteri och tror att det händer oftare än man ser.

Hon tycker att det är bra med en ny lag, men är tveksam till om den kommer fungera.

För sent. Kristina menar att lagen borde funnits för 20 år sedan - när hon började. Foto: Gabriel Melke

– Jag betvivlar att man orkar gå hela vägen för att få igenom ett beslut om att porta någon. Det är en komplicerad process och det tar helt enkelt för lång tid. Många fall kommer bara läggas ner, säger hon.

Lagen gäller personer från 15 år, vilket är bra enligt Kristina, då många av de som förstör är ungdomar i den åldern.

Förtjänar man en andra chans om man felat en gång?

– Det beror på fallet. Man förtjänar det om det bara är något mindre man snattat. Men har man tagit 300 Marabou-kakor så är det ju inte något litet, säger hon och fortsätter:

– Gäller det trakasseri så är det generellt större och om en kollega utsätts, ser vi inte förbi det.

Straffskalan för den som begår brottet är böter eller fängelse upp till sex månader.

Lagen i korta drag

Vid särskilda omständigheter ska personer som fyllt 15 år kunna förbjudas att vistas i en butik om det finns risk för att man kommer att begå brott i butiken.

Tillträdesförbud ska prövas av åklagare efter ansökan av butiken. Förbudet ska gälla högst ett år och kan därefter förlängas med ett år i taget.

Brott mot förbudet kan ge böter eller fängelse i högst sex månader.

Källa: Riksdagen

Visa merVisa mindre