Laddplatser för bil ökar – här finns alla i stan

Stockholm parkering går från 800 till 1200 laddplatser för elbilar med stöd av Klimatklivet. Här är alla platser i staden.

  • Publicerad 04:46, 4 okt 2018

Stockholms stads eget parkeringsbolag – Stockholms parkering – har fått 6,1 miljoner kronor inom ramen för Klimatklivet för att installera 307 laddplatser för elbilar.

Med hjälp av stödet har bolaget plus egna medel installerat 397 laddplatser inom projektet som pågick från november 2015 till i somras. I september delades de sista bidragen ut från Naturvårdsverket.

Fokus på centrala Stockholm

Laddplatserna fördelas mellan åtta olika parkeringsanläggningar och två laddgator.

– Stödet från Klimatklivet bekräftar att vår satsning på laddplatser inte bara förbättrar den lokala miljön genom minskade utsläpp och lägre buller utan även bidrar till ett bättre klimat, säger Christian Rockberger, VD för Stockholm parkering i ett pressmeddelande.

Flest i hela Sverige

Både förhyrda och besöksplatser inräknade har Stockholms parkering nu totalt 1200 laddplatser för elbilar, vilket är fler än något annat parkeringsbolag, företag eller kommun i hela landet.

Samtliga av Stockholm parkerings laddplatser

Källa: Stockholm parkering.