Laddat för elektriska lastbilar i Bålsta

Dagabs nya lager i Bålsta kommer att innebära mycket lastbilstrafik. Men tanken är att en del av lastbilarna ska gå på el.

  • Publicerad 01:15, 17 jul 2021

Antalet transporter är något vi tittar på.

Dagab bygger ett nytt lager på området Logistik Bålsta. Inflytt och start av logistikverksamheten är planerad till 2023. Som Mitti tidigare berättat har det stora byggprojektet har väckt många frågor.

En av frågorna är om vägarna kommer att korkas igen av stora lastbilar. Helena Blom, transportchef på Dagab, kan än så länge inte svara på hur mycket trafik det blir.

– Antalet transporter är något vi tittar på och utvärderar hur verksamheten på bästa sätt kan optimeras ur ett flödes- och hållbarhetsperspektiv. Det är ju både inleveranser av varor och utleveranser, och till både butik och e-handelskonsumenter, och det kommer därför att variera beroende på dag i veckan, säger hon.

Något som däremot står klart är att åtminstone en del av transporterna kommer att ske med el-lastbilar. Dagab har redan en helelektrisk lastbil som just nu används från Dagabs lager i Jordbro,

– Vi kommer att vilja flytta med vår el-lastbil från Jordbro till Bålsta och även fortsätta elektrifieringen av fordonsflottan. Utmaningen i Bålsta, precis som på flera andra platser, är tillgången till stora mängder el. Vi har dock förberett fastigheten för att möjliggöra laddning av el-lastbilar, säger Helena Blom.

Alternativa drivmedel

Hur stor del av transporterna till och från lagret i Bålsta som kommer att gå på el är inte heller klart. Dagab satsar även på andra sorters drivmedel.

– I vår el-strategi har vi en ambition att 20 procent av flottan ska gå på el 2027. Vi arbetar med flera olika drivmedel för att ersätta den fossila dieseln och i dag har vi en fordonsflotta som till 60 procent går på alternativa drivmedel som biogas, rapsolja Etanol och HVO, och numera också el, meddelar Helena Blom.

Kylaggregat är krävande

Helena Blom berättar att det finns många utmaningar med att ställa om transporterna till eldrift.

– Räckvidden och tillgången till snabbladdning är ett par av utmaningarna. Idag laddar vi i Jordbro och lastbilen ska kunna köras 15–20 mil, men det påverkas också av väder och vind, chaufförens körprofil men också kylaggregaten, som också drivs av bilens el. I dag anpassar vi körturen efter bilens förmågor. Men det är fortsatt viktigt för oss att arbeta med flera hållbara alternativ för att kunna hålla en stabilitet och flexibilitet till våra butiker, säger hon.

Driftsättningen av de nya elektriska lastbilarna är en del av ett partnerskap mellan Scania och Dagab för elektrifierade logistiklösningar.

Får statligt stöd

De nya elektriska lastbilarna är en del av ett partnerskap mellan Scania och Dagab med syfte att tillsammans kunna säkra framtidens elektrifierade logistiklösningar.

Som ett första steg i detta samarbete har projektet REEL1, delfinansierat av Vinnova och Energimyndigheten, etablerats. Projektets ambition är att utforma, testa och demonstrera elektrifierade livsmedelsleveranser i Stockholmsområdet. Deltagarna i projektet, som inleddes i augusti 2020, är bland annat Dagab och Scania.

Visa merVisa mindre

Dagab

Axfood är en ledande koncern inom dagligvaruhandeln i Sverige. Här ingår bland annat butikskedjorna Willys och Hemköp. Dagab ansvarar för att Axfoods sortiment, inköp och logistik ska fungera.

Dagab hade 2019 en omsättning på mer än 44 miljarder kronor och hade 2 699 anställda.