L : ”Vill varna alla Järfällabor inför valet”

Barakrbystaden växer för fort, det anser Liberalernas kandidat Karl Johan Bergström som nu går ut med stark kritik mot styrande socialdemokrater.

  • Publicerad 05:21, 22 aug 2018

Byggtakten för Barkarbystaden är omtvistad.

I och med tunnelbaneavtalet ska Järfälla producera ungefär tusen nya lägenheter om året, och man räknar med att Barkarbystaden kommer ha 30 000 invånare redan 2032. Idag bor det ungefär 5000 människor på platsen.

”Socialdemokraterna mörkar”

Liberalernas kandidat Karl Johan Bergström går nu ut för att varna Järfällaborna om Barkarbystadens ekonomi. Han menar att kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S) mörkar sanningen för medborgarna.

–  Jag kan bara tolka socialdemokraternas agerande i bostadspolitiken på ett sätt: väljarna i Järfälla ska inte få reda på hur dåligt läget är före valet. Risken är stor att både skatt och låneskuld kan komma att öka rejält under de närmaste åren om de ökade kostnaderna förknippade med bygget inte täcks av ökade intäkter, säger han i ett mail till Mitt i.

Karl Johan Bergström menar att styrande politiker inte tar ansvar för det faktum att bostadsmarknaden stannat av, vilket lett till att byggbolagen inte i samma utsträckning påbörjar nya byggen.

Detta har enligt Karl Johan Bergström medfört att kommunen inte fått in de markförsäljningsintäkter som man budgeterat för.

Inget ettårsprojekt

Claes Thunblad (S) anser kritiken vara ett slag i luften.

– Barkarbystaden är inget ettårs-projekt, så enskilda år är ointressanta. Det är allmänt känt att Barkarbystaden etapp 2 inte säljs i år utan nästa år. När en så stor del förskjuts så hamnar ju investeringarna på nästa år, säger han. Revisionen har granskat fram till 2040 och då har vi fått beröm.

Han menar också att det under nästa år kommer finnas starka intäktsposter eftersom försäljning av såväl etapp 2, 3 och möjligen 4 kommer infalla då.

Men vad säger du om den byggkris som det talas om?

– Vi har inte märkt av den, och det är tur. Vi gjorde de allra största byggstarterna innan dippen. Nu kan vi fokusera på att bygga hyresrätter under en period, eftersom vi har sagt att vi ska ha 30 procent hyresrätter och 70 procent bostadsrätter.

Så du är inte orolig?

Nej. Det är klart att markpriserna kommer sjunka, men det är ju vettigt om markpriserna och boendekostnaderna sjunker lite.