Amelie Tarschys Ingre vid Rudboda skola där L-förslaget skulle innebära fyra assistenter. Foto: Läsarbild Liberalerna

L vill ha 79 lärarassistenter på Lidingö

En lärarassistent på var femte lärare i Lidingöskolorna. Det vill Liberalerna se. Partiets valutspel om att anställa 18 000 lärarassistenter i hela landet skulle innebära 79 lärarassistenter på Lidingö. – Det blir tryggt i klassrummet med fler vuxna, säger Amelie Tarschys ingre (L).

  • Publicerad 16:02, 15 aug 2018

Universitetsutbildade lärare ska ägna sig åt de de är utbildade till – lära ut.

Det är Liberalernas grundtanke med förslaget att anställa 18 000 lärarassistenter i landets skolor. Assistenterna skulle jobba med saker som lärare i hög utsträckning gör i dag. Det kan handla om att vara vara rastvakt och arrangera studiebesök och administrativa saker som  frånvaroregistrering och  administration kring nationella prov.

Det är ungefär samma sak som att sjuksköterskor inte bör städa och bära brickor.

Amelie Tarschys Ingre

– Det är ungefär samma sak som att sjuksköterskor inte bör städa och bära brickor. Det behövs någon även i skolan som kan göra alla de där viktiga sakerna som lärarna inte hinner med utan att det tar tid från undervisningen.  säger Amelie Tarschys Ingre (L), oppositionsråd, Lidingö.

Minskar lärarbrist

De lokala Liberalerna har räknat om det nationella förslaget. 18 000 lärarassistenter i hela landet skulle innebära 79 lärarassistenter i Lidingöskolorna.

Tarschys Ingre menar att det skulle få fler positiva effekter lokalt. En bättre situation för öns lärare skulle göra det mer attraktivt att söka lärarjobb på Lidingö. Det skulle minska den lärarbrist som råder idag.

– Dessutom blir det tryggt i klassrummet med fler vuxna i skolan, säger hon.

Fakta

Så många lärarassistenter skulle det bli i din skola

 

Skola                                                         Antal lärare             Antal assistenter

Albatross Montessoriskola 9,3 2
Bo skola 11,3 2
Bodals skola 23,4 5
Christinaskolan 32,6 6
Högsätra skola 32,8 6
I Ur och Skur Utsikten skola 8,0 2
Klockargårdens skola 6,6 1
Källängens skola 50,3 10
Käppala skola 38,3 7
Ljungbackens skola 11,2 2
Rudboda skola 20,6 4
Skärsätra skola 18,0 4
Sticklinge skola 26,1 5
Torsviks skola 51,3 10
Lidingö grundsärskola 5,0 1
Hersby gymnasium 51,6 10
Lunagymnasiet 8,9 2
Stillerska filmgymnasiet 2,0 0

 

 

 

Visa merVisa mindre