Många träd har tagits bort vid strandpromenaden. Foto: Kristian Lönner

L kräver svar om arbetet vid strandpromenaden

Är verkligen trädfällningarna på Norr Mälarstrand förenliga med detaljplanen? Den frågan vill Liberalerna ha svar på.

  • Publicerad 17:14, 13 jun 2018

Det är på stadsbyggnadsnämndens möte på onsdagen som Liberalerna går fram med en skrivelse om strandpromenaden. Renoveringsarbetet har tidigare väckt både frågor och kritik från många Kungsholmenbor.

Liberalerna lyfter bland annat fram att detaljplanen uttrycker att träd inte får fällas om de inte är angripna eller skadade. Förvaltningen har tidigare sagt att träd tagit bort för att ge plats för återväxt.

Kräver svar

Liberalerna kräver nu svar på om trädfällningarna verkligen är i enlighet med detaljplanen. Man vill också veta vad stadsbyggnadskontoret gör om det visar sig att så inte är fallet.

Liberalerna har tidigare även lämnat in en skrivelse till Kungsholmens stadsdelsnämnd där man argumenterat för att stanna upp och utvärdera arbetet innan man går vidare med etapp 2.