Osäkert läge. Enligt David Kindbom, präst och kyrkoherde i Svenska kyrkan Hässelby, gör de stigande materialpriserna att inga kyrkorenoveringar i Hässelby kommer påbörjas i sommar. Foto: Mostphotos och Svenska kyrkan

Kyrkorenoveringar i Hässelby kan skjutas upp

Priset på trämaterial fullständigt skenar i krigets spår. Något kyrkobesökarna i Hässelby nu får erfara. Nu utreds de planerade kyrkorenoveringarna på nytt.

  • Publicerad 09:43, 25 maj 2022

Hässelby strands kyrka behöver akut åtgärdas

Osäkert läge. Enligt David Kindbom, präst och kyrkoherde i Svenska kyrkan Hässelby, kommer inga renoveringar att påbörjas i sommar. Orsaken är de stigande materialpriserna. Foto: Svenska kyrkan

Klart är att inga renoveringar av Hässelby villastads kyrka och församlingshem startar i sommar, vilket varit aktuellt. I stället har konsulter tagits in för att kontrollera offerterna.

– Allt har blivit dyrare med kriget. Vi behöver en bättre kontroll på utgifterna, och veta i kronor och ören vad det kommer kosta, säger David Kindbom, kyrkoherde i Hässelby.

Blir det inte ytterligare en dyr kostnad för kyrkan att ta in konsulter?

– Våra siffror behöver stämmas av, en second opinion krävs. Det kommer inte ta lång tid för dem att utreda hur kriget påverkat priserna. Men vi behöver en uppdatering.

Alla lokaler ska renoveras

Alla tre kyrkolokaler i församlingen – Hässelby strands kyrka, Hässelby villastads kyrka samt församlingshem – ska fortfarande renoveras. Men delar av renoveringen ser ut att behöva skjutas upp.

– Landar vi i en situation där vi bara kan renovera det mest akuta, får det prioriteras och det andra vänta, säger David Kindbom.

Kyrkan behåller församlingshemmet i Hässelby villastad

Får fördubblad kapacitet

Hässelby villastads församlingshem är i gott skick, där är det bara små detaljer som behöver åtgärdas. Hässelby villastads kyrkas renovering behöver dock uppdateras.

– Och Hässelby strands kyrka behöver åtgärdas akut, säger David Kindbom.

De aktuella renoveringarna innebär bland annat en kapacitetsökning av såväl Hässelby strands som Hässelby villastads kyrka. 300 besökare ska få plats i båda kyrkorummen.

I kyrklig ägo. I församlingshuset i Hässelby villastad bedrivs bland annat deltidsförskola och körverksamhet. Foto: Claudio Britos

Renoveringen av Hässelby strands kyrka skulle enligt planen påbörjas vintern 2022/2023 och pågå i ungefär ett år. Evakueringen skall ske till församlingshemmet i Hässelby villastad.

Det fanns alltså planer på att påbörja renoveringen av Hässelby villastads kyrka samt församlingshem redan i sommar, men så blir det inte. De byggnaderna väntas vara färdigrenoverade först efter att Hässelby strands kyrka är det.

Osäker investeringskostnad

Den tidigare prognosen har varit att kyrkorenoveringarna kommer överstiga 70 miljoner kronor, och nu väntas de alltså bli ännu dyrare.

– Jag har ingen aning i dag om hur dyrt det kan bli. Så fort jag vet kommer jag meddela, säger David Kindbom.

De stigande materialkostnaderna gör att inga renoveringar i Hässelbys kyrkolokaler inleds redan i sommar. Foto: Anders Göransson

I kyrklig ägo. Hässelby villastads kyrka ska enligt planen få fördubblad kapacitet och kunna ta 300 personer efter renoveringarna. Men när arbetet kan påbörjas är plötsligt oklart. Foto: Ella Söderberg

Hässelby församlings ekonomi förbättrades innan kriget

I februari i år meddelade Hässelby församling att försäljningen av församlingshemmet i Hässelby villastad helt stoppas.

Borgerligt alternativ, som styrde under mandatperioden innan kyrkovalet 2021, hade länge hävdat att försäljningen var nödvändig för att rädda kyrkans ekonomi. Underhållsskulden skulle minska med 17 miljoner kronor, och en välbehövlig försäljningsintäkt skulle tillkomma.

Frågan hade splittrat kyrkan i Hässelby i flera år, men nu råder enighet.

Socialdemokraterna, som tog hem kyrkovalet 2021 tillsammans med Miljöpartiet i Svenska kyrkan, fick igenom en höjd kyrkoavgift på fem öre per intjänad hundralapp för Hässelbys församlingsmedlemmar. Avgiftshöjningen tillsammans med kyrkans börsvinster 2021, naturliga personalavgångar som inte ersatts samt minskade utgifter under pandemin ligger bakom att församlingens egna kapital ökat från 70 till 86 miljoner kronor under det senaste året.

Källa: Hässelby församling, Svenska kyrkan

Visa merVisa mindre