Kritisk. Kyrkan är politisk men inte partipolitisk, säger Michael Öjermo som är kyrkoherde i Täby församling. Foto: Michael Öjermo

Kyrkoherden vill slippa partipolitik

Täby församlings kyrkoherde tycker att de politiska partierna ska lämna kyrkovalet. Nu uppmanar han medlemmarna att inte rösta på partierna. C och S menar att det som kyrkoherde inte är lämpligt att blanda sig i ett val.

  • Publicerad 11:30, 15 sep 2021

Kyrkan ska stå på evangeliets grund och inget annat.

Michael Öjermo, som är kyrkoherde i Täby församling, uppmanar nu medlemmar att lägga sin röst på de nomineringsgrupper i Svenska kyrkan som är partipolitiskt obundna i kyrkovalet den 19 september. Han anser bland annat att kyrkan ofta blir misstänkliggjord för att föra ett politiskt partis talan.

Många har lämnat

– En kyrka ska inte vara politiskt styrd, vilket jag tycker den är idag. Detta gör bland annat att kyrkan idag har svårt att uttrycka sig politiskt i laddade frågor så som flyktingfrågan, säger han.

Läs även: Politiska partier får kritik för deltagande i kyrkovalet

Han menar också att medlemstappet i Täby församling delvis beror på att vissa medlemmar inte vill förknippas med de politiska partierna som sitter med i kyrkofullmäktige i Täby.

– Många medlemmar i Täby har lämnat Svenska kyrkan för att man tror att Täby församling är en socialdemokratiskt styrd kyrka, vissa lämnar även på grund av att man inte vill att Sverigedemokraterna ska få inflytande i kyrkan, då man inte står bakom deras politik, säger han.

Han tror att det finns flera fördelar om de partipolitiska partierna inte ställer upp i kyrkovalet.

– Jag tror att kyrkans trovärdighet ökar om vi blir fria från den vanliga politiken.

Läs även: Partier får kritik i kyrkovalet – så tycker kyrkoherden i Bromma

Men är inte kyrkan politisk?

– Kyrkan är politisk men inte partipolitisk, men medlemmarna kan vara det. Kyrkan ska stå på evangeliets grund och inget annat. Dock tror jag på en demokratisk folkkyrka, vi ska inte ha en kyrka styrd av prästerna, säger han.

Partierna frågande till uppmaningen

Centerpartiets gruppledare Urban Thornberg tycker inte det är lämpligt att en kyrkoherde blandar sig i valet på det viset som Michael Öjermo gör. Men han hänvisar till yttrandefriheten.

"Bara för att det är lagligt att säga något kanske det inte alltid är så lämpligt. Med kyrkoherdens ställning som församlingens främste företrädare kan han säkert påverka väljarna på ett inte avsett sätt."

"Han bör inte blanda sig i valet utan låta det ha sin gång och överlåta valet till nomineringsgrupperna", skriver han i ett mejl till Mitt i.

Socialdemokraterna tycker att alla har rätt att föra fram sin talan men håller med Centerpartiet.

– Jag delar naturligtvis inte kyrkoherdens åsikter angående synen på nomineringsgrupper. Vi har ju en överenskommen ordning som gäller för nomineringsgrupper och hur det ska gå till inför kyrkovalet 2021, säger Janne Boman (S).

Michael Öjermo håller inte med.

– Ofta undviker kyrkoherdar att säga något inför ett val, men det partipolitiska har blivit ett allt för stor problem för kyrkans trovärdighet, jag tror många väljare håller med mig.