När företaget Androm 2003 köpte ett gårdshus av Stockholms domkyrkoförsamling råkade det gula huset i bild följa med på köpet. Än idag tvistas det om vem som det egentligen tillhör. Foto: Pekka Pääkkö

Kyrkligt bråk om 1600-talshus kan bli fall för HD

Än är striden om fastigheten i Gamla stan, som kyrkan sålde av misstag, inte över. Ärendet kan bli fall för Högsta domstolen.

  • Publicerad 10:54, 31 mar 2021

Länge har det tvistats om en fastighet vid Brända tomten i Gamla stan. I början av 00-talet sålde Stockholms domkyrkoförsamling ett gårdshus där till företaget Androm. Långt senare visade det sig att det i affären även ingick ett intilliggande 1600-talshus. Ett misstag, menade församlingen, som ville ha tillbaka huset.

Kyrkan får tillbaka 1600-talshuset de sålde av misstag

2018 blev det hela ett fall för tingsrätten, som dömde till Androms fördel. Efter att domen överklagats till hovrätten fick istället församlingen rätt.

Nu har båda parter lämnat in en överklagan till Högsta domstolen. Församlingen vill bland annat att det ska fastställas att den har bättre rätt till hela fastigheten, och Androm yrkar på att församlingens talan ska ogillas, och att de ska få behålla huset.