Sades upp. Hälsovillan, som den verksamhet som låg i Ingenjörsvillan hette, fick flytta ut i början av 2020. Foto: Mikael Andersson

Kyrkhamn läggs på is när Hässelby växer

I Kyrkhamn har staden flera fastigheter som behöver renoveras. Men upprustningar ser ut att dröja, på grund av andra byggprojekt som planeras i närområdet.

  • Publicerad 16:21, 18 sep 2020

I Kyrkhamn förvaltar staden ett tiotal fastigheter. Flera av dem står idag tomma.

Hälsovillan flyttade ut för ungefär ett år sedan, kafé Bladverket fick lämna sitt hus för några veckor sedan och torpet Nybygget hålls tomt. Gemensamt för de tre är bland annat att avloppen måste utredas.

Hälsovillan i Kyrkhamn tvingas stänga

Kulturkafé i Hässelby tvingas stänga

Att hyresgästerna fått flytta ut beror till viss del på att staden nu varit mer noggrann än tidigare med att se till att hyresavtalen följs.

– Tidigare har vi har inte varit uppmärksamma på samma sätt som vi kanske borde varit, säger Linda Laine, pressansvarig på fastighetskontoret.

Det dock dröja innan fastigheterna som saknar vatten och avlopp får det indraget.

– Fastighetskontoret utreder vatten och avloppsfrågan. När vi vet vad vi har för möjliga lösningar och vad det kostar så kan vi ta ställning till investeringar, vi väntar alltså inte med investeringar för sakens skull, skriver Dennis Wedin (M), fastighetsborgarråd, i ett mejl.

Torp från 1800-talet kan rivas i Riddersvik

Borta. För några veckor sedan fick Bladverket Galleri & Kulturcafé i Kontorsvillan stänga ner. Foto: Mikael Andersson

Påverkas av andra projekt

Staden har dock inga planer på att just nu börja utveckla byggnaderna för att få till den verksamhet man vill ha i området på lång sikt.

Det beror på att Kyrkhamn omgärdas av tre områden som parallellt utvecklas på olika sätt – kraftvärmeverket i Lövsta, ett planerat naturreservat och ett nytt bostadsområde i Riddersvik.

I byggnader där det inte finns en hyresgäst idag kan staden att tänka sig att hyra ut på kortare tid, till verksamheter som inte är i behov av vatten och avlopp. Men längre kontrakt är inte aktuellt.

– Vi behöver veta mer om hur området ska utvecklas först. När det är klart kan man ta ett samlat grepp om byggnaderna, säger Linda Laine och fortsätter:

– Vi vill vara tydliga med att vi kommer bevara byggnaderna och vi vill att de ska komma stockholmarna till användning. Men en långsiktig utveckling ligger ett antal år bort.

Rensas inte ut

När StockholmDirekt pratat med Hässelbybor om Kyrkhamn är några av uppfattningen att staden håller på att tömma Kyrkhamn på hyresgäster. Det stämmer inte, menar Dennis Wedin.

– Jag uppfattar det inte som att vi rensar ut några hyresgäster. Hur man ska hantera hyreshusen vid Kyrkhamn ligger hos fastighetskontoret som utreder möjligheter för området, skriver han.

De tre projekten

Krafvärmeverket
I Lövsta planeras ett nytt kraftvärmeverk. En ny hamn ska också anläggas där det idag finns en båtklubb och badplats. Granskning är planerad till april 2021 och antagande av planen till december 2021.

Bostadsområdet
I Riddersvik, där trädskolan idag ligger, finns planer på att bygga ungefär 700 nya bostäder, samt vård- och omsorgsboende, servicelägenheter och en förskola. Antagande av planen väntas ske våren 2021. Byggstart är planerad till 2024.

Naturreservatet
Lövsta-Kyrkhamns naturområde utreds också för att omvandlas till naturreservat.

Visa merVisa mindre