Kyrkhamn vid Mälaren i nordvästra Hässelby ska bli naturreservat. Foto: Åsa Sommarström

Kyrkhamn blir naturreservat – Ålsten står på tur

Västra Stockholm får minst ett, och möjligen två, nya naturreservat under kommande mandatperiod. Det framgår av den grönblå uppgörelsen som presenterades på fredagen.

  • Publicerad 16:58, 12 okt 2018

Kyrkhamn i västra Hässelby, på gränsen till Järfälla kommun, kommer att bli naturreservat inom de närmaste fyra åren. Det beskedet lämnade den nybildade grönblå alliansen vid en presskonferens.

Samtidigt inleds en utredning om att inrätta ett naturreservat i Ålstensskogen.

Reservat växer ihop

Kyrkhamn ligger längst upp i Stockholms nordvästra hörn och gränsar till Järfälla kommun. På Järfällasidan finns redan Görvälns naturreservat, och nu växer de bägge reservaten ihop till ett sammanhängande rekreationsområde längs Mälaren.

– Det är ett populärt strövområde och är också utpekat av länsstyrelsen som ett värdefullt område som behöver ett högre skydd, säger Katarina Luhr ((MP), miljöborgarråd.

Området har redan utretts som naturreservat, men nu gör man slag i saken och inrättar reservatet. Det innebär att det får ett betydligt starkare skydd mot exploatering än tidigare, och att det blir föremål för fler naturvårdande åtgärder av olika slag.

Ålstensskogen utreds

När det gäller Ålsten i Bromma handlar det om ett område som omfattar två skogar – Ålstensskogen och Storskogen, som ligger nere vid vattnet. I det fallet är dock planerna på ett reservat i ett tidigare skede. I ett första skede ska man nu utreda förutsättningarna och vilka naturvärden som behöver skyddas innan ett beslut fattas.

– Det är ett område som exempelvis har väldigt gamla träd. Det är en del av Stockholms gröna infrastruktur, och är ett viktigt kärnområde för att naturen i Stockholm hänger ihop, säger Katarina Luhr.