Skogskyrkogården. Foto: Susanne Hallmann Kyrkogårdsförvaltningen Stockholms stad

Kyrkgård ska bli ljusare och tryggare

Skogskyrkogården och kyrkogården vid Sandsborg rustas upp under året med bland annat mer belysning och nya ramper till kapell och begravningsplatser.

  • Publicerad 13:05, 13 feb 2019

Nu ska Sandsborgs-kyrkogården, som sträcker sig mellan Dalen och Sockenvägen, bli ljusare. Det är gångvägen som löper genom kyrkogården som är tänkt att få belysning.      

– Många använder det stråket som gångväg och där finns idag ingen belysning. Syftet är att skapa mer trivsel och trygghet. Vi behöver ta reda på vilken typ av belysning som kan passa och hur man sätter upp den utan att skada gravarna, säger Karin Söderling, utredare på kyrkogårdsförvaltningen.

Kyrkogårdsnämnden begär 2 miljoner kronor ur en central fond för investeringen. Där ingår även en eventuell fasadbelysning på Sandsborgskapellet. Sandsborgs-kyrkogården stod klar 1895 (innan Skogskyrkogården, som var färdig 1920). Den är 12 hektar stor och rymmer drygt 8 000 gravar.    

3,6 km lång mur 

En annan satsning under året är att det ska bli fler bokningsbara tider för gravsättning av urna på Skogskyrkogården. Man ska även fixa klart sista etappen, cirka 700 meter, av Skogskyrkogårdens 3,6 km långa stenmur. Muren lagas där stenar har lossnat och det så kallade krontäcket, som består av betong och gräs, renoveras. Det ska också bli en ny ledning för året-runt-vatten och kontroll av gravstenar, så att de inte sitter löst.

Ytterligare ett uppdrag under 2019 är att göra det enklare för funktionshindrade personer att ta sig fram på området. Bland annat planeras en ny ramp till Sandsborgskapellet och Stora gravkoret på Norra begravningsplatsen.

Muren på Skogskyrkogården renoveras. Foto: Michael Toll