Förutom att prata gör barnen saker tillsammans som att rita och sjunga på utbildningen. Foto: Åsa Sommarström

Kyrkan mötesplats för flyktingbarn

Igår kallade Barnombudsmannen till krismöte eftersom många ensamkommande flyktingbarn mår psykiskt dåligt. Vantörs församling är först i Stockholm med en särskild kurs för ensamkommande flyktingbarn. – Det handlar mycket om att stärka deras självkänsla, säger Tara Tony, församlingspedagog.

  • Publicerad 14:11, 16 feb 2017

På onsdagen kallade Barnombudsmannen till krismöte med anledning av att många ensamkommande barn mår psykiskt dåligt. Det finns slutna grupper på sociala medier där unga människor planerar att ta sina liv tillsammans.

Barnombudsmannen skriver att många barn mår fruktansvärt dåligt i en ny rapport där man undersökt asylsökande barns psykiska hälsa. ”Situationen bedöms av experter som särskilt akut de kommande månaderna då många barn förväntas få besked på sina asylansökningar” skriver Barnombudsmannen.

Mitt i Söderort har tidigare skrivit om den långa väntan i asylprocessen och att osäkerheten skapar oro. Tre fjärdedelar av de som sökt asyl under 2015 och 2016 hade fortfarande inte fått besked i december.

– De är väldigt väldigt oroliga. Vissa har bott här runt ett år, men de har ännu inte utretts. De kanske är 17, på gränsen till 18, och blir väldigt oroliga när tiden drar iväg. Den nya lagstiftningen väcker många frågor, säger Tara Tony, församlingspedagog i Vantörs församling.

Hon träffar många ensamkommande barn och unga, flera med självmordstankar.

För ett antal barn har kyrkan blivit en mötesplats. Vantörs församling är först i Stockholm med kurser för ensamkommande barn och ungdomar. Utbildningen för barn i väntan, barn i start (BIV och BIS) har tagits fram tillsammans av Svenska kyrkan och Individuell människouhjälp, IM, och är helt politiskt och religiöst obunden. De riktar sig till barn och unga mellan 7 och 20 år som väntar på asyl eller som nyligen fått asyl.

– Det enda är att vi är i kyrkans lokaler, annars har det inget med kyrkan att göra. Nu är vi dessutom i Röda korsets lokaler i Hagsätra, eftersom kyrkan byggs om, säger Tara Tony, församlingspedagog.

Handlar mycket om att stärka självkänslan

Vantörs församling har började med utbildningen i höstas då åtta barn träffades en gång i veckan. Nu har en ny grupp med elva ungdomar startat. Alla är ensamkommande pojkar från Afghanistan.

– Det är ett pedagogiskt program som vi följer där vi går igenom olika teman. Det handlar om att stärka självkänslan, att dela med sig av det man tänker och känner. I början är många tysta, men om en öppnar upp hjälper det hela gruppen, säger Tara Tony och fortsätter:

– En del kan ha bott här i åtta månader, men aldrig talat om flykten. Det är tabu.

Pedagogerna går också igenom hur asylprocessen går till.

– Vi försöker lufta hur viktigt det är att berätta allt från början, att vara tydlig.

Finns det ingen konflikt i att det är kyrkan som håller i det här och att barnen och ungdomarna kommer från muslimska länder?

– Nej, vi har inte haft några problem alls med det. I början kanske de är lite avvaktande, men de upptäcker snabbt att vi inte vill missionera, att de tinne handlar om religion.

Församlingen har även startat fredagsmys och stödgrupper för föräldrar.

Botkyrka församling har haft de här kurserna en längre tid, men Vantörs församling är först ut i Stockholm. Nu vill de gärna att fler församlingar följer efter eftersom de anser att det leder till ett mycket positivt resultat.

– Det gör en enorm skillnad. Det blir lättare att prata och förstå för de här barnen. De ser att de inte är ensamma om saker och förstår att de kan be om hjälp om de behöver, säger Tara Tony.