VÄSBYKYRKA. Vilunda kyrka, som tillhör Hammarby församling, i Upplands Väsby. Nu får Hammarby församling fortsatt stöd för att hjälpa ensamkommande ungdomar att hitta boende. Foto: Upplands Väsby kommun

Kyrkan i Väsby får fortsatt stöd att hjälpa ensamkommande

Hammarby församling får fortsatt stöd för att hjälpa ensamkommande ungdomar att hitta boende i Väsby. Då kan ungdomarna – om de hunnit fylla 18 år – fullfölja sin skolgång i stället för att flyttas till ett asylboende på annan ort.

  • Publicerad 11:00, 10 dec 2019

Vi har kunnat sprida information till fler Väsbybor om att det behövs bostäder för ensamkommande.

(KD). Maria Fälth, socialnämndens ordförande. Foto: Rosie Alm

En del ensamkommande ungdomar hinner fylla 18 år innan de får beslut om eventuellt uppehållstillstånd. Kommunen har då inte längre rätt att få statlig ersättning för deras boende. Det har inneburit att ensamkommande fått flytta till Migrationsverkets anläggningsboenden på annan ort, vilket försvårat möjligheten för ungdomarna att fortsätta sina studier.

Hammarby församling har tidigare fått statsbidrag för att hjälpa ensamkommande ungdomar med boende. Socialnämnden har fattat beslut om att fortsätta stödja projektet via statliga medel under 2020. Lisa Hofverberg, diakon vid Hammarby församling, är mer än nöjd med hur projektet fungerat, men anser att det behövs fler boendelösningar.

– Vi har kunnat sprida information till fler Väsbybor om att det behövs bostäder för ensamkommande. Ungdomar är inneboende hos familjer eller delar på lägenheter som vi fått hjälp med via privatpersoner.

Det riktade statsbidragen innebär att Hammarby församling kan dela ut en viss hyresersättning till exempelvis ensamstående och familjer som tar emot ensamkommande i sina hem eller upplåter andra boenden, såsom ett Attefallshus i trädgården eller en lägenhet som står tom.

Socialnämndens ordförande Maria Fälth (KD) uttrycker tacksamhet över samarbetet med Hammarby församling.

– Hammarby församling är en viktig samarbetspartner för oss. Kommunen är i den här sortens projekt beroende av aktörer med stort nätverk och kännedom om vilka Väsbybor som kan hjälpa till med boendelösningar.

Bakgrund

En del ensamkommande ungdomar hinner fylla 18 år innan de får beslut om eventuellt uppehållstillstånd. Kommunen har då inte längre rätt att få statlig ersättning för deras boende. Det har inneburit att ensamkommande fått flytta till Migrationsverkets anläggningsboenden på annan ort, vilket försvårat möjligheten för ungdomarna att fortsätta sina studier.

Regeringen har nu beslutat om att ge statsbidrag till kommuner med syfte att låta de ungdomar som etablerat sig i kommunen att kunna bo kvar. Statsbidraget kan delas ut till aktörer som Hammarby församling som arbetar bland ensamkommande.

Visa merVisa mindre