Kyrkan i Skarpnäck beskrivs som ”Nordkorea”

Mitt i har tagit del av de 17 anmälningarna från anställda i Skarpnäcks församling. Arbetsplatsen beskrivs som en diktatur där chefer förlöjligar personalen. Folk gråter öppet och är rädda för kyrkoherden. – Vi jobbar på att komma fram till en lösning för allas bästa, säger den fackliga representanten Åsa Sandström.

  • Publicerad 16:08, 23 jul 2018

För drygt två månader sedan lämnade 17 anställda vid församlingen in anonyma anmälningar till ledningsgruppen för Skarpnäcks församling, vilket Mitt i tidigare har rapporterat om.

Nu har Mitt i även tagit del av det som står i anmälningarna.

Personal går runt på arbetsplatsen och gråter

Där rapporteras det om ohälsa, tystnadskultur, härskartekniker, toppstyre och rädsla.

“Personal går runt på arbetsplatsen och gråter, söker sig därifrån och säger att de vill sluta”, skriver en person.

Flera andra skriver också om att de själva och andra mår dåligt.

“Cheferna förminskar och förlöjligar personalen och snackar illa om den”, skriver en annan person om en av orsakerna till det.

Anställda är rädda

Det vittnas om att anställda har slutat eller köpts ut utan förvarning och med väldigt begränsad information om varför.

“Det känns lite som “Nordkorea” på så sätt att jag inte vet varför saker händer, vad det beror på, vem som kommer att drabbas näst och att jag måste tänka på vad jag säger när jag pratar med andra”, skriver en anställd.

“Det råder en rädslo- och tystnadskultur bland personalen i Skarpnäcks församling. Folk känner rädsla för kyrkoherden. Vem står näst på tur att bli av med jobbet? “, skriver en annan.

Kyrkoherden Maria Berg kom till Skarpnäcks församling 2011. Flera präster och andra anställda har slutat sedan dess. Tidigare var Maria Berg kyrkoherde i Piteå. Där avgick hon plötsligt 2011. En anställd vid den församlingen hade innan dess vittnat om att Berg ljög utåt om att personalen mådde bra där. 

Facket jobbar med ärendet

Åsa Sandström är biträdande förhandlingschef vid den fackliga organisationen Kyrkans akademikerförbund.

–  Vi känner till problemen i Skarpnäcks församling och kan bekräfta att vi jobbar med dem. Så fort vi får kännedom om ett arbetsmiljöproblem så börjar vi jobba med det. Vi hanterar det i Skarpnäcks församling enligt våra vanliga rutiner, säger Sandström.

Hur lång tid tror du det kommer ta innan ni kommer fram till något?

– Vi uttalar oss inte i enskilda ärenden och det är svårt att ge något svar på hur lång tid det generellt brukar ta. Man får arbeta tills det är klart. Men vi är väldigt fokuserade på att komma till en lösning för allas bästa.

Kyrkorådet: ”Vi tar det här på allvar”

Annika Johansson (S), ordförande för kyrkorådet i Skarpnäck, är hoppfull om att de olika parterna ska bli nöjda i slutändan.

– Vi ställde upp på att prata om det som tas upp i anmälningarna så fort det var möjligt att ha med fackliga representanter och arbetsgivarrepresentanter. Det har varit bra diskussioner hittills. Vi har kommit fram till att vi ska hitta en gemensam lösning och att det finns vägar dit, säger hon.

Inte heller Annika Johansson har dock någon uppfattning om när en lösning kan nås. Hon meddelar att förhandlingar pågår och att de ska träffas igen i början av september för fortsatta diskussioner.

Har du någon kommentar i dagsläget angående det som står i anmälningarna?

– Nej, det har jag inte. I dialogen med facken har vi tagit upp att få det preciserat vad det är som det egentligen handlar om. I dag går det det inte att säga någonting mer än att vi tar det här på allvar, att vi följer arbetsmiljölagen och att det är vår avsikt att hitta en konstruktiv lösning. Och det verkar vara fackens avsikt också.

Berith Elvhult, kommunikatör i Skarpnäcks församling, meddelar att kyrkoherden Maria Berg inte har någon kommentar i nuläget. Maria Berg har tidigare sagt till Mitt i att hon inte tror att fler slutar i Skarpnäck jämfört med andra församlingar och att det finns skäl för alla som slutar.