Vid Brända tomten i Gamla stan ligger fastigheten som Stockholms Domkyrkoförsamling och företaget Androm tvistar om. Foto: Pekka Pääkkö

Kyrkan får tillbaka 1600-talshuset de sålde av misstag

Det har länge tvistats om ett 1600-talshus i Gamla stan, som Svenska kyrkan i början av 00-talet råkade sälja för 550 000 kronor. Tingsrätten har tidigare dömt till köparens fördel, men nu har hovrätten sagt sitt – kyrkan ska få tillbaka huset.

  • Publicerad 14:53, 18 feb 2021

Det har gått snart 20 år sedan Svenska Domkyrkoförsamlingen sålde ett gårdshus vid Brända tomten i Gamla stan för 550 000 kronor. Men 2012 visade det sig att även ett intilliggande hyreshus från 1600-talet ingick i försäljningen, något om Mitt i tidigare skrivit om.

Under försäljningsprocessens gång hade formuleringen "del av fastigheten", menat gårdshuset, försvunnit ur köpehandlingarna. När allt sedan skrevs under stod bara "fastigheten" i kontrakten. Då omfattades även huset bredvid. Ett misstag, menade församlingen.

Köparen, företaget Androm AB, menade å andra sidan att deras avsikt var att köpa hela fastigheten.

Det hela blev ett fall för tingsrätten, som 2018 dömde till Androms fördel. De fick behålla hyreshuset, och församlingen fick även stå för Androms rättegångskostnader.

Församlingen överklagade till hovrätten. De menade att Androm borde förstått att bara gårdshuset avsågs i affären, bland annat eftersom priset annars skulle varit mycket högre.

Gör annan bedömning

I måndags kom hovrättens dom – hyreshuset ska lämnas tillbaka till kyrkan.

Ett problem som hovrätten tar upp är att de från församlingen, som för alla år sedan tog beslut om affären, numera har avlidit eller inte minns nånting av vad som sades.

Hovrättens sammantagna bedömning är ändå att båda parter, vid köpetillfället, var på det klara med att enbart gårdshuset avsågs ingå i affären.

I domen pekar hovrätten bland annat på att hela fastigheten 2001 värderades till 4 150 000 kronor. Gårdshuset stod för 180 000 kronor av den summan.

– Hovrätten har gjort en mer noggrann bevisvärdering tingsrätten, och församlingen är nöjd med domen. Nu återstår att se om det kommer överklagas till Högsta domstolen, säger advokaten Stefan Kamlin, som företrädde församlingen.

Androm döms även till att betala församlingens rättegångskostnader i både tings- och hovrätten.