Trio. Maria Bergström och August Boj från Kulturarv Djurhamn med arkitekten Andreas Engberg i mitten vid huset som de vill flytta till Djurö. Foto: Eva Tonström

Kyrka i Hemmesta kan flyttas till Djurö

Ett annorlunda projekt är på gång på Djurö – att flytta ett helt hus som i dag används som kyrka i Hemmesta till Djurö och göra om det bygdegård.

  • Publicerad 14:18, 1 jul 2021

Ett stort hus som samlar föreningar och lokala evenemang på samma plats, där man kan hyra lokal till en rimlig peng, ha möten och scenföreställningar.

Så beskriver föreningen Kulturarv Djurhamn det nya projekt som de jobbar med just nu: Att flytta en stor byggnad från centrala Hemmesta till Djurö och göra om det till bygdegård åt Djuröborna.

Huset de tänker sig är Skärgårdskyrkan, en stor träbyggnad som ligger vid Skärgårdsvägen i Hemmesta.  

– Det är byggt i moduler för att enkelt kunna monteras ned och monteras upp på annan plats, berättar Maria Bergström, projektledare hos Kulturarv Djurhamn.

Kan användas av alla

Huset ska kunna användas av alla Djuröbor, resonerar hon och August Boj, ordförande i Kulturarv Djurhamn, och de rabblar upp en rad föreningar som skulle kunna vara intresserade av att nyttja den nya bygdegården – Konst och kultur Djurö Stavsnäs, Ö-teatern, Djurö-Vindö IF och Djurö byalag bland andra.

De lyfter också fram fritidsgården, kommunala musikskolan och dagverksamhet för äldre och funktionshindrade, som skulle kunna använda huset.

– I stället för två små lokaler som vi har i dag, Djurö kulturhus och föreningshuset, där det är ganska trångt och hårt tryck på tider, får vi en bättre och större lokal med fler möjligheter, teaterscen med mera, säger de.

Nya bygdegården kommer att kunna samla 150 personer. Huset skulle i så fall byggas upp på ett lite annorlunda sätt mot hur det ser ut i dag.

Församlingen vill flytta

Idén kläcktes när Maria Bergström, som är medlem i Skärgårdskyrkan, fick veta att dagens kyrkobyggnad i Hemmesta kommer att monteras ned och slängas, samtidigt som församlingen letar ny lokal närmare Gustavsberg.

– Byggherren som ska köpa marken har ingen nytta av huset och har gett oss grönt ljus att ta det om vi vill. Det känns också bra att kunna återanvända ett hus i stället för att det bara slängs. Det är ju inte alls gammalt, säger hon.

Flytten hänger dock på dels att den planerade nya detaljplanen för Hemmesta klubbas, dels att kommunen godkänner att den nya bygdegården ställs på deras tomt på Djurö.

Under tiden har de tagit fram ritningar och letar nu efter någon som kan tänka sig att göra hela jobbet. Föreningen kommer också dela ut information om projektet i brevlådorna i Djurö-Vindö-Stavsnäs.

Bygdegårdsprojektet är tänkt att bekostas med föreningens egna medel och bidrag från olika organisationer, på läns- och riksnivå.

Önskad plats. Här, på en tomt vid vattnet, bakom Djurö sporthall, vill föreningen bygga upp den nya bygdegården. Foto: Maria Bergström

Nya bygdegården

Vad: 400 kvm stort hus som i dag står i Hemmesta och nyttjas av Skärgårdskyrkan

Var: Tänkt ny placering är vid vattnet bakom Djurö sporthall, Högmalmsvägen 11

När: Förhoppningen är att kunna öppna nya bygdegården under 2022

Kulturarv Djurhamn jobbar för att sprida information om Djurö/Djurhamn som en del av Sveriges marina historia under landets stormaktstid på 1500- och 1600-talen. Ett av målen med nya bygdegården är att göra Djurhamn till en destination och marinmuseum med skyltade natur- och kulturstigar och utkiksplatser, och turistinformation.

Visa merVisa mindre