Kyltornet kontrollerades inte på sex månader

De ansvariga visste inte om att fyra avlidit efter att ha smittats av legionella som spreds från kyltornet i Kista. Inte förrän efter Mitt i:s avslöjande visade det sig att anläggningen inte hade kontrollerats på ett halvår.

 • Publicerad 19:25, 16 apr 2018

Fyra personer avled och åtta smittades efter att legionella spridits i luften från ett Kyltorn på Borgafjordsgatan i Kista.

Men vem som bär ansvaret är inte helt enkelt.

Fastigheten ägs av investmentbolaget Starwood Capital med bas i USA. Bolaget har inte någon förvaltnings- eller driftorganisation i Sverige utan anlitar fastighetsbolaget Newsec för att förvalta fastigheten och ett bolag som heter Hestia för sköta driften.

Varken vi, ägaren eller driftentreprenören har haft vetskap om att personer har gått bort

Ann Sonne, pressansvarig, Newsec

Företaget Scius representerar Starwood Capital i Sverige. De hänvisar Mitt i:s frågor till Newsec.

– Vill vi understryka att vi ser allvarligt på de uppgifter som har framkommit i media. Varken vi, ägaren eller driftentreprenören har haft vetskap om att personer har gått bort innan den här medierapporteringen. Vår senaste myndighetskontakt i ärendet var under hösten 2017, säger Ann Sonne, pressansvarig på Newsec.

Vilket är ert ansvar för det inträffade?

– Vi försöker förstå alla orsakssamband. Vi förvaltar fastigheter men vi äger inga fastigheter själva. För denna fastighet ligger vårt ansvar i att vi är förvaltare medan ansvaret för den tekniska driften ligger på Hestia. Vår bild är att vi har följt de rekommendationer som finns.

Hon bekräftar att de under hösten förra året fick kännedom om att det fanns smitta i tornet. Enligt henne sanerades då tornet och stängdes av direkt. 

– Vi ser löpande över rutiner och processer och vad vi förstår så har Hestia, som ansvarar för teknisk drift, och vi som förvaltare svarat och agerat omgående när myndigheter har hört av sig till oss. Informationen vi fick i höstas var att detta ärende var avslutat.

Ann Sonne, pressansvarig på Newsec.

Hur ofta kontrollerades kyltornet?

– Inom ramen för egenkontroller utförs löpande tillsyn och service. Vår bild är att de som utför tillsyn och service har följt de rekommendationer som finns. Samtliga entreprenörer som arbetar i den här fastigheten är väletablerade i branschen.

I en rapport från miljöförvaltningen står det att provtagning skedde den 3 oktober 2017 på kyltornssystemet. Några dagar senare konstaterades att vattenproverna visade att legionellatypen var av samma sort som de smittade patienterna.

Ingen provtagning på sex månader

Fastigheten var vid provtagningen utrymd och egenkontroll och provtagning hade, enligt rapporten, inte skett sedan mars 2017.

Kyltornet servade dock under den tiden även grannfastigheten och hade gått igång per automatik, enligt rapporten.

– Vi ställer oss positiva till en vidare utredning av myndigheter huruvida nuvarande rekommendationer bör kompletteras, säger Ann Sonne, pressansvarig på Newsec. 

Förstaget Scius representerar Starwood Capital i Sverige har via mejl kommunicerat att de har fortsatt förtroende för Newsec och Hestia. 

Mitt i har sökt Hestia, som ansvarar för driften av fastigheten. De hänvisar alla frågor till Newsec. 

Mitt i söker Starwood Capital AB. 

Fakta

Detta har hänt

 1. I somras smittades åtta personer av legionella. Fyra av dem dog.
 2. De smittade var utspridda geografiskt – i Kista, Tensta, Rinkeby och Sollentuna. Därför dröjde det innan myndigheterna förstod att de var smittade av samma källa.
  Först efter sjätte fallet informerades vården om det pågående legionellautbrottet. Efter det smittades ytterligare två personer – båda överlevde.
 3. Samtidigt sökte man med ljus och lykta efter smittkällan. De smittade hade inte rört sig på samma platser. Man började förstå att smittan var luftburen.
 4. Ändå valde myndigheterna att inte varna allmänheten – för att inte ”skrämma upp en hel stadsdel”.
 5. Den 9 oktober hittades smittkällan – ett kyltorn på ett tak i Kista. Kyltorn används för att kyla till exempel industrier och köpcentran. En del av kylvattnet förångas och sprids för vinden.
 6. Kyltornet i Kista stängdes av och sanerades – men det finns hundratals andra kyltorn i Stockholm. Under sökandet hittades ytterligare ett kyltorn med legionella. ”Sannolikt finns det fler” säger Charlotte Larsson, miljöinspektör.
 7. Nu ska alla stadens kyltorn kartläggas så att smittspårningen går snabbare nästa gång.
 8. Detta är det dödligaste legionellautbrottet i svensk historia. Men allmänheten fick aldrig veta vad som hade hänt. Inte förrän Mitt i:s reporter Johanna Edström grävde bland kommunala handlingarna.
 9. Först vägrade ansvariga svara på hur det hade gått för de smittade. Sen gjorde de helt om och berättade som det var.
 10. ”Flera har dött, det kunde kanske jag också ha gjort. Varför berättade ingen att smittan spreds?” undrar Hans som smittades. Det berättar han i en intervju med Mitt i.
 11. En veckan efter Mitt i:s granskning lyftes frågan om anmälningsplikt för kyltorn till regeringen.
Visa merVisa mindre