Träning. Under ett par intensiva veckor hålls det nu simkurser speciellt för kvinnor i Tensta sim- och idrottshall. Foto: Emma Löf Hagström

Kvinnor i Tensta går intensivkurs i simning

Kvinnor i Tensta önskade hjälp med hälsofrämjande aktiviteter av stadsdelen. Sagt och gjort: Nu hålls en intensivkurs i simning inför sommaren, som ett första projekt i hopp om att det ska bli många fler.

  • Publicerad 10:01, 14 maj 2022

Victoria Callenmark, stadsdelsdirektör i Spånga-Tensta. Foto: Privat

När representanter från Spånga-Tenstas förvaltning och nämnd har haft möten med civilsamhället på den senaste tiden har det kommit önskemål från kvinnoföreningarna i området om att få ha egna möten med stadsdelen, för att prata om hur kvinnofrågor kan främjas än mer.

För drygt en månad sedan gjordes slag i saken och stadsdelen bjöd in till kvinnoträff med både föreningsaktiva och ickeorganiserade, i syfte att lyssna in vilka frågor som kvinnorna tycker är extra angelägna att samverka kring.

Ett av ämnena som kom upp var hälsa, och hur man skulle kunna främja välmående bland kvinnor i området.

– Vi började spåna, och då kom simning upp som ett förslag, just för att det är hälsoinriktat men också för att simkunnigheten behöver ökas i vårt område, berättar stadsdelsdirektör Victoria Callenmark.

Trygg inför sommaren

Så simning blev det, i ett första pilotprojekt, med målet att vidareutveckla konceptet så att fler olika slags hälsofrämjande aktiviteter för kvinnor ska kunna hållas i framtiden. 

I ett samarbete med idrottsförvaltningen, stadsdelen och simsällskapet Järva Crocodiles, som bidrar med simtränare, får nu sju kvinnoföreningar och deras medlemmar från 14 år och uppåt chansen att gå en intensivkurs i Tensta simhall under vissa kvällar. Då har de hallen helt för sig själva, med bara kvinnor i bassängerna.

– Att bidra till att mammor och tjejer känner sig säkrare och tryggare i sin simning till sommaren, när det börjar bli dags att besöka Järvabadet, känns enormt viktigt. Samtidigt får deltagarna en mer aktiv fritid och en social gemenskap, säger Victoria Callenmark.

Ringar på vattnet

För att kunna ha möjlighet att ha en aktivitet i Stockholms stads lokaler ställs vissa krav, bland annat att man är föreningsansluten. Vid simkursen krävs också att man utser två ledare från varje förening, som blir badvärdar under kursen och får gå en utbildning innan, och som sedan hjälper till extra under simpassen.

– För mig är det en jättestor grej att kvinnorna själva kan börja äga och ansvara för en föreningstid, och att de utvecklar konkreta arbetssätt tillsammans med idrottsförvaltningen och stadsdelen, säger Victoria Callenmark.

Hon tror på lång sikt att kvinnornas simmande och deltagande i andra aktiviteter kan ge ringar på vattnet, även till de yngre.

– Vi har bland den lägsta andelen ungdomar som deltar i organiserad idrott i staden. Jag hoppas det här gör att de ser sina mammor som förebilder och tänker att "vad roligt, det här kan jag också göra", säger hon.

Projektet

Simkursen pågår i Tensta sim- och idrottshall varje torsdag i maj, klockan 18.30–21.00.

60 kvinnor från 14 år och uppåt kommer gå utbildningen före sommaren.