Kvinnojouren startar upplysningsprojekt

Hallå där Kim Loeld! De kommande två åren ska Haninge kvinnojour på bred front sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor. Varför behövs det?

  • Publicerad 14:34, 4 maj 2016

– Det är viktigt att öka medvetenheten och att synliggöra våldet och dess konsekvenser. Vi vill prata om att det är män som utsätter kvinnor och barn för våld, och mekanismerna bakom detta. Men framför allt vill vi berätta vad man kan göra åt det. Vi tror starkt på teorin om förändringsagenters förmåga att påverka.

Förändringsagenter?

– Det kan till exempel vara en granne som bultar på väggen när den hör att någon far illa. Men det kan också vara trygghetsskapande åtgärder som bättre belysning i parker och på gator och torg.

Vem ska ni prata med det här om?

– Vi tänker oss behovsanpassade föreläsningar och workshops i till exempel skolor, på sjukhus och vårdcentraler, hos polisen, försäkringskassan, socialtjänsten och andra myndigheter.

Hur finansieras det här?

– Vi sökte pengar från Socialstyrelsen och fick sammanlagt 800 000 kronor fördelat på två år. Projektet heter Nej till våld mot kvinnor och barn.