Kvinnojouren ger 50 kvinnor och 60 barn per år skyddat boende. Två anställda plus ideella krafter driver jouren. ”Mycket tid går också åt att bara finnas där”, säger chefen Berit Lindwall. I sommar stänger de. Foto: Ulrika Lind

Kvinnojouren lägger ner

Sundbyberg och Solnas kvinnojour stänger efter 34 år. Orsaken: det saknas eldsjälar att driva verksamheten.

  • Publicerad 12:25, 24 mar 2014

Antalet anmälda fall av kvinnomisshandel och kvinnofridskränkning ligger på en konstant hög nivå i Sundbyberg och Solna.

Men nu minskar alternativen för utsatta. Efter 34 år har Solna- Sundbyberg- och Ekerös kvinnojour, som ligger i Solna, beslutat att lägga ned.

Orsaken är att det saknas eldsjälar att driva jouren vidare.

– Vi har försökt få in ungdomar i styrelsen men engagemanget finns inte, säger jourens chef Berit Lindwall.

Trycket är stort på jouren, varje år har över 50 kvinnor och 60 barn fått skyddat boende. Jouren hjälper även till med kontakter med bland annat polis och jurister.

– Mycket tid går också åt att bara finnas där, säger Berit Lindwall.

En som är orolig efter beslutet är Sundbybergspolitikern IngMarie Bohmelin (FP).

– Det är katastrof. Det här handlar om liv och död. Kvinnor misshandlas varje dag i Sundbyberg. Det måste vara nära och enkelt att få hjälp, och man måste kunna få hjälp på alla språk, i Sundbyberg bor många kvinnor från andra länder, säger IngMarie Bohmelin.

I en interpellation väcker nu Folkpartiet i Sundbyberg frågan om en kommunal jour med anställda, öppen dygnet runt.

– Det räcker inte med att ha öppet kontorstid. Vad hjälper det en kvinna som blir slagen klockan elva på kvällen eller under en långhelg? säger IngMarie Bohmelin.

Men Bo Nilsson (C), vice ordförande i individ- och omsorgsnämnden i Sundbyberg, tror inte att en kommunal jour är lösningen.

– De flesta kvinnor som blir hotade eller slagna vill ha skydd i andra kommuner. Då finns det ett antal kvinnohus i länet, säger Bo Nilsson.

Han tycker att kvinnojourens arbete har betytt mycket.

– Det är en viktig insats de gör, vi hoppas att nya krafter vill ta över. Behovet finns ju. Men kvinnor som råkar illa ut i Sundbyberg står inte utan hjälp, tvärtom. Det finns väldigt bra resurser på hemmaplan, säger Bo Nilsson.

Relationsvåldscentrum och socialjouren är insatser för utsatta kvinnor i Sundbyberg. Kommunen ger också pengar till tjejjouren Stjärnjouren.

Även ordföranden i socialnämnden i Solna, Lars Rådén (M), känner sig trygg inför framtiden trots stängningen.

– Det är tråkigt att det blivit så här, men kvinnor kommer att få hjälp även i framtiden.

Han hyllar det arbete som kvinnojouren gjort, men framhåller att det finns andra alternativ som staden kan bistå med.

– Vi har ett skyddat boende och där samarbetar vi även med flera andra kommuner. Sedan finns det sociala kontrakt att tillgå vid behov.

– Det är viktigt att kvinnor med behov, det rör sig oftast om kvinnor, får hjälp skyndsamt. Det kompromissar vi inte med, säger Lars Rådén.

Kvinnojouren i Solna håller öppet maj ut.

– Inget varar för evigt, säger Berit Lindwall.

Fakta

61 fall av kvinno­misshandel

2013 anmäldes 61 fall av misshandel mot en kvinna i Sundbyberg där förövaren var i nära relation till henne.

I Solna var siffran 91.

22 fall av grov kvinnofridskränkning (upprepat våld, hot m.m) anmäldes i Sundbyberg 2013.

I Solna anmäldes 25 fall.

Källa: BRÅ

Visa merVisa mindre