Rättsfall. Kvinna åtalad för olaga hot och ofredande. Foto: Wikimedia Commons

Kvinna hotade annan kvinna

Kvinna åtalas för att ha ofredat och hotat kvinna.

  • Publicerad 18:05, 26 nov 2021

En 43-årig kvinna i Bro åtalas för ofredande och olaga hot. Brotten har riktat sig mot en annan kvinna.

Spottade

Ofredandet består av att 43-åringen har spottat en annan kvinna i ansiktet. Det hände den 21 maj 2021 på en adress i Bro. Enligt åtalet kunde gärningen förväntas kränka offrets frid på ett kännbart sätt.

Dödshotade

Hotet består av att 43-åringen vid samma tillfälle hotade samma kvinna som hon ska ha spottat på. Enligt åtalet var hotet sådant att offfret kunde förväntas känna allvarlig rädsla för
sin personliga säkerhet.

Den 43-åriga kvinnan ska ha begått de båda gärningarna med uppsåt. Hon har erkänt ofredandet men förnerkar brott vad det gäller hotet. Det finns två vittnen till gärningarna.

Könsskillnader minskar

Män begår väsentligt fler brott än kvinnor men könsskillnaderna i brott minskar. Forskningen är inte överens om vad det beror på. En ökad jämställdhet antas ha inneburit att kvinnor frigjorts från kontroll vilket i sin tur antas leda till en ökad brottslighet bland kvinnor.

Förändringar i jämställdhet, både inom yrkeslivet och i familjelivet, kan också påverka brottsdeltagandet. När kvinnors och mäns roller i samhället börjar likna varandra, förväntas även deras brottslighet alltmer likna varandra.

Större delaktighet

Enligt vissa teorier anses kvinnors större delaktighet i offentligheten bidra till en ökad kvinnlig brottslighet.

Ofredande

Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande kan dömas för ofredande om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt.
Källa: Familjens Jurist

Upplands-Bro avråder från besök inom äldreomsorgen

Kommunen agerar i syfte att skydda de äldre från smitta. Under torsdagen den 13 januari tog äldre- och omsorgsnämndens ordförande Tina Teljstedt (KD) ett ordförandebeslut. Beslutet är en avrådan från att besöka kommunens äldreomsorg i syfte att skydda de...fredag 14/1 14:02

Flest antal nya coronafall – någonsin

Smittspridningen skjuter i höjden i Upplands-Bro. Under årets första vecka så konstaterades rekordmånga nya fall av covid-19 i Upplands-Bro.torsdag 13/1 18:57