Plankans innergård, arkivbild. Arkivfoto: Mitt i

Kvarteret Plankan byggs nästa år

Hovrätten kör över hyresgästerna i kvarteret Plankan – och river upp hyresnämndens dom. Vilket betyder att det omstridda bygget på innergården blir av, trots tio års protester. Men de boende har ändå inte givit upp hoppet.

  • Publicerad 14:14, 23 jun 2016

Turerna har varit många, i över ett decennium har hyresgäster och bostadsbolag stridit om kvarteret Plankan. I den rektangulära innergården, som avgränsas av Hornsgatan, Varvsgatan, Lundagatan och Kristinehovsgatan, vill stadens bostadsbolag Svenska bostäder bygga ett cirkulärt femvåningshus med 119 lägenheter vilket ogillas av många av de boende i kvarteret.

Ärendet har sedan 2004 dragit igenom instans efter instans. Senast stoppade Hyresnämnden planerna med skälet att hyresgästernas frågor och farhågor inte utretts tillräckligt – trots att Mark- och miljööverdomstolen tidigare givit klartecken till bygget.

Men Svenska bostäder överklagade Hyresnämndens beslut till Svea hovrätt – som i dag gav bolaget rätt att bygga på innergården och att bygga två extra våningar på de befintliga husen.

Hovrätten motiverar beslutet med att behovet av nya bostäder väger tyngre än de negativa konsekvenser på boendemiljön som bygget skulle innebära för de befintliga hyresgästerna i kvarteret, såsom buller och försämrad insyn.

”Vidare väger hovrätten in att kvarteret Plankan ligger i Stockholms innerstad och att det inte är ovanligt att nya hus i innerstaden byggs nära intill befintliga hus”, skriver domstolen.

Svea hovrätts beslut kan inte överklagas. Pelle Björklund, vd för Svenska bostäder, berättar att bolaget nu ska söka bygglov.

– Vi räknar med att sätta igång bygget under nästa år, säger han.

Planerna från 2004 kommer i stort sett gälla, enligt Pelle Björklund, med eventuellt vissa ändringar på grund av uppdaterad byggteknik eller andra moderniseringar.

Lillemor Axelsson är en av de boende i kvarteret och har under åren stridit mot byggplanerna.

– Vi tycker att hovrättens dom är helt bedrövlig. Att det är vansinne att bygga här. Det finns mycket bättre platser att bygga nya hus på än innergårdar.

Är det slutkämpat nu?

– Nej, de har ju inte fått bygglov än. Kanske finns det något att säga till om där. Vi får leva på hoppet, säger Lillemor Axelsson.

Här kan du läsa hela hovrättens motivering till beslutet.