Nybygge. Husen (med gröna tak) överklagas till domstol. Foto: Solna stad

Kvarter i Hagalund ett fall för domstol

  • Publicerad 08:21, 6 jan 2022

Förra året godkände fullmäktige fyra nya bostadshus i östa Hagalund vid Haga Norra. Totalt planeras 100 lägenheter med lokaler för centrumverksamheter mot Råsundavägen.

Efter samrådet sänktes en av byggnaderna för att förbättra sol- och skuggförhållandena i kvarteret.

Men flera grannar som varit emot bygget har nu överklagat till Mark- och miljödomstolen. De anser att planerna medför ökad trafik, buller och trängsel och att Solna inte tagit hänsyn till de som i dag bor i området.