BRA VATTEN. I år har Smedsuddsbadet för det mesta haft bra vattenkvalitet enligt staden. Foto: Maja Brand

Kungsholmens bad får bra betyg

Efter problem med bajslarm får Smedsuddsbadets vatten, och övriga officiella bad, tummen upp. Dessutom kan listan komma att utökas med ytterligare ett.

  • Publicerad 09:17, 13 nov 2020

De senaste åren har Smedsuddsbadet dragits med flera larm kring så kallade kolibakterier, bland annat på grund av en trasig avloppspump till toaletten i området. Även i år avråddes för bad under några dagar, men det berodde enligt stadsdelsförvaltningen på att ”någon uträttat sina behov på ett olämpligt ställe”. I övrigt får Smedsuddsbadets vattenkvalité för det mesta gott betyg under året. Plumparna i protokollet kan kopplas till bland annat kraftigs skyfall enligt miljöförvaltningen.

Staden vill inte varna om bajsvattnet vid Smedsuddsbadet

Övriga fyra officiella bad stämplas med ”utmärkt” vattenkvalité. Men kommande år kan det bli ytterligare ett. För nu har staden även börjat ta ta vattenprover vid de tre runda bryggorna vid Hornsbergs strand. Sex prov gjordes varav två tjänliga men med anmärkning. Badförbudet på platsen är redan hävt, men för ett officiellt bad krävs två års provtagningar. Det är upp till stadsdelarna att upprätta officiella bad, som ställer krav på bland annat renhållning, närhet till toalett och tillgänglighet men även att vattnet då testas regelbundet och kan hittas på Havs- och vattenmyndigheten.

Sjöfartsverket säger nej till nytt bad på Lilla Essingen

Stadsdelen har ju sedan tidigare även börjat arbeta för att boja in även sträckan mellan Piren och kajen vid Hornsbergs strand. Även vid bryggorna vid Lilla Essingens södra sida försöker stadsdelen få till ett nytt bad. Där har Sjöfartsverket sagt nej men en enig stadsdelsnämnd beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att be staden centralt förhandla med Sjöfartsverket för att hitta en lösning. 

TESTAS. I somras började staden ta vattenprover även vid de runda träbryggorna vid Hornsbergs strand Foto: Sacharias Källdén/Arkivbild

Badkvalitén

Antalet prov/Tjänliga/Med anmärkning/Otjänliga/ Kvalitet

Lilla Essingebadet: 8, 7, 1, 0, Utmärkt

Smedsuddsbadet: 21, 14, 5, 2, Utmärkt/Bra

Oxhålsbadet: 8, 6, 1, 0, Utmärkt

Fredhällsbadet: 7, 6, 1, 0, Utmärkt

Kristinebergs Strand: 9, 7, 1, 1, Utmärkt

Hornsbergs strand: 6, 4, 2, 0 (två års provtagning krävs för bedömning)

Källa: Miljöförvaltningen

Visa merVisa mindre