UTREDS. Kungsholmens stadsdelsnämnd vill få till en lagändring för att öka möjligheterna att ta bort övergivna eller olovligt förtöjda båtar. Foto: Pekka Pääkö/Per Brandt

Kungsholmen vill ha mer makt över dumpade båtar

I kölvattnet av förlista Felicia af Skum. Nu vill majoriteten i stadsdelsnämnden att kommuners möjligheter att ta bort dumpade båtar blir större.

  • Publicerad 13:49, 8 jan 2021

Efter cirka två år olovligen vid Kungsholms strand lämnade Felicia af Skum nyligen Kungsholmen, efter att Stockholms Hamnar och ägaren slutit ett avtal för flytten.

Men problemet med övergivna båtar eller olovligen förtöjda båtar är ett gissel för staden, som Mitt i skrivit om flera gånger. Bland annat försökte polisen få till ett bättre samarbete med staden kring frågan efter att två båtar lagt till vid Hornsbergs strand där en sjönk och den andra drev iväg.

Det vill nu majoriteten i Kungsholmens stadsdelsnämnd försöka ändra på. De har därför gett förvaltningen i uppdrag att reda ut ansvarsfrågan, vilka möjligheter kommunen har att agera samt föra frågan vidare centralt i Stadshuset och vidare till regeringen.

– Det här är inget vi kan lösa själva, det måste upp på nationell nivå. Men det är de lokalboende som drabbas, det förstör stadsmiljön och är ett miljöproblem, säger Marcus Wangel,(C) ledamot i stadsdelsnämnden samt politiskt sakkunnig för Centerpartiet i riksdagen i bland annat miljö och hållbarhetsfrågor. 

Enligt honom handlar det om glapp i lagstiftningen som nu måste täppas till. I fallet med Felicia af Skum fanns en identifierad ägare, men så är inte alltid fallet vilket minskar kommunens möjlighet att agera enligt Wangel som även tycker att kostnadsfrågan, vem som ska stå för bärgning, behöver ses över. Hanteringen av vrak och övergivna båtar.

– Den här gången gick det ju bra, men nästa gång vet man ju inte hur det går. Om båtar dumpas i en olaglig pirathamn eller längs våra kajer. Det ser vi oroväckande på. De flesta båtägare är såklart ärliga, men skulle någon ha illvilliga intentioner är det för lätt att bara ställa båten någonstans och det blir någon annans problem. Det vill vi inte acceptera.