UTREDNING. Kungsholmens kommunala förskolor ska utreda om de ska starta egna bemanningsteam. Foto: Karin Nilsson

Kungsholmen kan starta bemanningsteam i förskolan

Mer återkommande personal som är kända av barnen och ett sätt att behålla medarbetare. Kungsholmen kan komma att starta bemanningsteam inom förskolorna.

  • Publicerad 16:14, 16 aug 2021

Det är positivt för barn och pedagoger när det är kända personer som återkommer.

Trycket på Kungsholmens kommunala förskolor lättar då antalet barn i stadsdelen sjunker, vilket även lett till att en del förskolelokaler sagts upp.

Det har lett till att förskolan mest har behövt fokusera på den framtiden organiseringen, enligt avdelningschefen Lena Forsberg. Men nu ska de även ta tag i ett annat budgetuppdrag.

Att undersöka möjligheterna till att starta bemanningsteam inom de kommunala förskolorna.

Tanken är att ha tillsvidareanställda pedagoger som ersätter ordinarie personal vid sjukdom eller ledighet.

– Vi har tittat lite på hur de jobbar med bemanningsteam i Malmö och har börjat se över hur många timanställda vi har under året och förutsättningar på Kungsholmen. Det är positivt för barn och pedagoger när det är kända personer som återkommer, men även en trygghet i anställningsformen, säger Lena Forsberg.

Idag använder sig förskolorna av Vikariebanken.

– Skillnaden är att det i dagens Vikariebank bara finns timanställda. Om vi startar ett bemanningsteam kommer det även finnas tillsvidareanställda medarbetare som utifrån behov fördelas med hjälp av Vikariebankens system. Det innebär att vi får ett minskat behov av att ta in timvikarier och skapar en större kontinuitet för barnen, säger Lena Forsberg.

Att ha ett eget bemanningsteam skulle även underlätta att behålla personal kommande år då antalet barn minskar, enligt Forsberg som betonar att inget beslut är fattat.

– Det är inget som är klart och det krävs i så fall förhandlingar och samverkan. Vi kommer ta beslut hur vi ska gå vidare i början av hösten.