VISION. Så här ser Kungsgatan ut i en visionsskiss i trafikkontorets "trafik- och gatumiljöplan för city" Foto: Stockholms stad

Kungsgatan grävs upp – och görs om

Mer plats för gående och uteserveringar. Bort med personbilstrafiken. Så kan Kungsgatan se ut när staden måste schakta upp och bygga om gatan för att renovera en ledningstunnel.

  • Publicerad 16:42, 3 dec 2018

Det är under Kungsgatan, mellan Sveavägen och Norrlandsgatan, som en ledningstunnel från 1911 nu har blivit så sliten och ristig att den måste renoveras. Enligt trafikkontoret har inte ledningstunneln, dit fastigheterna längs gatan har sina ledningar, bärförmåga för att klara dagens trafiklaster.

Nu väntas trafiknämnden klubba igenom tre miljoner för att utreda exakt hur illa är ställt det är med ledningstunneln och hur snabbt den måste åtgärdas.

– Det är sådana underhåll som måste göras, de här konstruktionerna håller inte hur länge som helst. Även om det inte per automatik är hela gatan som grävs upp på en gång kommer det kraftigt att påverka framkomligheten i innerstan, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Samtidigt ska man se över hur gatan ska byggas upp igen. Det kan bli tal om stora förändringar.

I trafikkontorets ”trafik- och gatumiljöplan för City” finns en vision (se skissen ovan) för sträckan där körfälten minskas till förmån för större trottoarer och plats för uteserveringar. Där har även personbilstrafiken tagits bort och endast kollektivtrafik och taxi får köra på sträckan. Cyklister föreslås i visionen precis som idag dela på kollektivkörfälten.

Men exakt hur den framtida utformningen ska se ut är något som nu också ska stötas och blötas hos både politiker och tjänstemän. Redan i vår väntas ett genomförandebeslut tas. Projektet beräknas kosta 150 miljoner kronor.

– Det är klart att det kommer bli mycket mer utrymme för gående och det runt omkring. Vi får titta på och diskutera inte minst politiskt hur vi vill ha det i City, säger Daniel Helldén (MP).

Så här ser det ut på Kungsgatan idag. Foto: Stockholms stad