Kulturförvaltningen vill säga upp hyresavtalet för kulturskolans lokaler på Hässelby torg 7. Lokalerna som delas med Bibblerian blir kvar. Foto: Stella Papapanagiotou/ Mikael Andersson

Kulturskolan lämnar lokaler i Hässelby gård

Kulturförvaltningen vill säga upp lokalerna ovanför fritidsgården Lyktan i Hässelby gård som idag används av Kulturskolan. Anledningen är att föräldrar upplever lokalerna som otrygga.

  • Publicerad 11:44, 10 dec 2018

Idag går omkring 220 elever på Kulturskolan på Hässelby torg 7, alltså i lokalerna som ligger ovanför fritidsgården Lyktan i Hässelby gård . Nu vill kulturförvaltningen säga upp hyresavtalet för lokalerna.

Anledningen är att föräldrar upplever lokalerna som otrygga och därför hellre söker sig till verksamheten i Vällingby och i Bibblerian. Enligt kulturförvaltningen beror det på att det tidigare har varit ordningsproblem på fritidsgården, som delar trappuppgång med kulturskolan. Konsekvensen har blivit att det har varit svårt att fylla platserna på Hässelby torg 7.

Blir kvar i Bibblerian

Eftersom Hässelby gård är ett prioriterat område för Kulturskolan är tanken att hitta andra lokaler i närheten så att de blir kvar i området.

– Vi har en dialog med skolor i området så vi avser att lösa det, säger Per-Olof Törnqvist, handläggare på kulturförvaltningen.

Däremot kommer man fortsätta ha verksamhet i Bibblerian och enligt Per-Olof Törnqvist vill man också utöka det samarbetet.

Men en del av verksamheten kan komma att flytta till lokalerna i Vällingby centrum.

Att istället jobba för att den upplevda otryggheten ska minska är inget alternativ?

– Det får i så fall bli en bedömning på sikt. Nu har vi den här lösningen för att tillgodose behoven.

Tanken är att säga upp hyresavtalet vid årsskiftet vilket skulle innebära att verksamheten flyttar till hösten 2019. Hyran för lokalerna är omkring 400 000 kronor, men beslutet handlar inte om att spara pengar, enligt Per-Olof Törnqvist.

– Vi kommer få en kostnad för de lokaler som vi hyr av skolor istället. Det är möjligt att det blir någon krona billigare men det är inte det som är skälet, säger han.

Den 18 december ska kulturnämnden fatta beslut i frågan.