Söker nytt. Kulturskolans nuvarande lokal vid Brommaplan. Foto: Anders Gustafsson

Kulturskolan i Bromma söker ny lokal

Staden letar efter en ny lokal för kulturskolan i Bromma. Orsaken är den sedan länge planerade ombyggnaden av Brommaplan.

  • Publicerad 12:03, 15 jun 2022

I ett skriftligt underlag för kulturförvaltningens budget för 2023, som presenterades för politikerna under maj, framgår att en ny detaljplan för Brommaplans ombyggnad kan vara klar inom fem år.

Det skulle bland annat beröra kulturskolan, som har lokaler vid Brommaplan.

Ulrika Burvall, lokalchef på kulturförvaltningen, skriver i ett mejl till Mitt i att kulturskolan har en "funktionell lokal" på Brommaplan men att det under lång tid annonserats om ombyggnad av området.

"Därför har det blivit aktuellt att titta på en ny lösning när det blir dags att lämna nuvarande lokalen."

I ett mejl till Mitt i uttalar sig JM:s regionchef i Stockholm, Jon Semb-Josefson, med viss försiktighet om planerna. JM var byggherre under det tidigare och det då stoppade planarbetet för Brommaplan.

"Det kan vara möjligt att ta fram en ny detaljplan för Brommaplan inom fem år men det förutsätter att planarbetet påbörjats. Nu pågår ingen detaljplaneprocess och det är därför inte möjligt att säga när en ny detaljplan kan bli klar."

Enligt Ulrika Burvall ska kulturförvaltningen med början från i höst se över sina behov och titta på möjligheter att samverka med exempelvis skolor.

För barn och unga

Kulturskolan i Bromma har undervisning för åldrarna sex till 22 år, bland annat i musik, dans och teater.

Undervisningen leds av utbildade pedagoger och är avgiftsbelagd.

Utbildningarna erbjuds både som längre terminskurser och kortare kurser.

Källa: Kulturskolan

Visa merVisa mindre