Röda skolan är Kulturskolans huvudbyggnad. Foto: Läsarbild Eva Fredljung

Kulturskolan får vänta på att byggas ut

Dansundervisningen får inte plats, musikrummen är lyhörda och rullstolsburna har svårt att ta sig in. En utredning konstaterar att Kulturskolan är trångbodd och svårjobbad. Men det dröjer innan det blir bättre.

  • Publicerad 07:55, 29 okt 2018

Vallentuna kulturskola blir allt mer populär och har i dag nästan 1000 elever mot 660 år 2010. Nu har de växt ur sina lokaler som i dag är utspridd på huvudbyggnaden, den så kallade Röda skolan samt Hjälmstaskolan, Vallentuna teater, gymnasiet och Kulturhuset. Dessutom kommer Kulturskolan ut till andra skolor, framför allt till yngre barn.

De lokalerna fungerar allt sämre.

Stumma dansgolv

• Dansundervisningen får inte plats. Det finns en danssal men den är liten och saknar sviktande golv, omklädningsrum och dusch. Motionssalen på gymnasiet är inget alternativ eftersom den redan är fullbokad med andra verksamheter.

• Musikundervisningen behöver också bättre lokaler. De nuvarande är lyhörda och det finns inga bra förvaringsutrymmen för noter, instrument och teknisk utrustning. Det behövs också lokaler där eleverna kan ägna sig åt digitalt skapande med musik eller film.

• Uppehållsrum finns inte. Föräldrar och barn som väntar på sina lektioner har ingenstans att ta vägen.

• Eftersom skolan har trappor och smala dörröppningar är den otillgänglig för rullstolsburna. Det problemet bedöms som akut.

Tillbyggnad

När skolan frågar eleverna önskar de sig tillgång till replokaler och en öppen scen för spontana framträdanden.

I en så kallad förstudie kommer samhällsbyggnadförvaltningen fram till tre alternativa lösningar. Den smidigaste är att anpassa Röda skolan och bygga till med 1300 kvadratmeter där det i dag står paviljonger. Det finns redan vatten och avlopp liksom en detaljplan. Det kan gå på 80 miljoner kronor.

För dyrt

Det är en summa som fick politikerna i kulturnämnden att rygga när de hade frågan på bordet i förra veckan. De beslutade sig för att godkänna förstudien men inte gå vidare med den.

– Det är inte en satsning vi kan göra nu, säger Lovisa Kronsporre, C, ordförande i kulturnämnden. Vi har just satsat på ett jättefint bibliotek. Och kulturen är inte lagstadgad. Men vi har en kulturskola som är en av de bättre och håller hög kvalité. På andra håll minskar eleverna i Kulturskolan, i Vallentuna ökar de. 

Befintliga lokaler

Samtidigt växer Vallentuna och de som flyttar in är ofta barnfamiljer

– Vi har ju lagt fram den här rapporten för att visa att det är viktigt. Och i dagsläget kan vi ge plats för de allra flesta. Men vi tror att det finns befintliga lokaler som man kan utnyttja.