NEDSKÄRNINGAR. Kulturskolan i Upplands Väsby måste spara 450 000 kronor vilket innebär att en tjänst tas bort - med 63 färre elever som följd. Foto: Mostphotos

Kulturskolan drabbas hårt när nio miljoner ska sparas

Kulturskolan får färre platser, det blir ingen ny ishallsentré och sista etappen av ridskolans renovering skjuts upp. Det blir några av följderna när kultur- och fritidsnämnden ska spara nästan nio miljoner kronor.

  • Publicerad 12:40, 19 okt 2020

Många saker som nämns är ju inte samma sak som att vi tar bort saker för alltid eller fullt ut, utan vi sätter vissa projekt på paus.

I kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan med budget för 2021 ska kostnader på nästan nio miljoner kronor skäras ner, vilket motsvarar sex procent av nämndens budget.

Det innebär bland annat att biblioteket stänger på söndagar och att det varken blir någon ny ishallsentré eller skatepark. Dessutom halveras Naturskolan, underhåll av anläggningar minskar och Kulturskolan minskar antalet platser.

– Detta är exempel på helt oacceptabla försämringar som Väsbyalliansen nu pressar igenom, säger Anders Rosén (V), andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Andrea Möllerberg (VB), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, ser nödvändigheten i att hålla i plånboken, inte minst med tanke på pandemin.

– Jag tycker självklart att det är mycket tråkigt att vi på kultur och fritid ska behöva skära ner på alla våra områden, men i dessa tider är det ju inte bara vi utan hela kommunen som måste se över sina kostnader för att vara rustade inför möjliga tuffa tider.

SKJUTS UPP. Investeringen i ridhuset fullföljs inte som planerat. Foto: Anders Ekström

Andrea Möllerberg (VB), ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Upplands Väsby. Foto: Upplands Väsby kommun

"Tar inte bort saker för alltid"

Hon påpekar också att förslagen till nedskärningar inte är skrivna i sten.

– Många saker som nämns är ju inte samma sak som att vi tar bort saker för alltid eller fullt ut, utan vi sätter vissa projekt på paus.

Hon nämner ridhuset och ishallen som exempel.

– Vad gäller ridhuset är det en upphandling just nu som pågår, så där hoppas vi kunna ge svar när det är klart med entreprenör och vi har fått mer detaljer. Vi tar oss framåt steg för steg, även om det kan tyckas gå lite långsamt, säger Andrea Möllerberg.

I frågan om ishallsentrén har hon svårt att lämna tydliga besked.

– Vi hoppas kunna göra detta så fort som möjligt. Denna säsong valde vi ju att koncentrera oss på de krav som kom från Förbundet runt Allsvenskan för att vi skulle kunna delta, så allt annat fick läggas åt sidan.

Tjänster ersätts inte

Andra saker som har gjorts, enligt Andrea Möllerberg, är att bemanningen har setts över för att kunna samverka mer mellan enheter.

– Vi ersätter inte vissa tjänster just nu, men säger inte upp någon fast personal, säger hon.

Anders Rosén påpekar att Väsby växer kraftigt och att man då behöver möta det ökade behovet av kultur- och fritid, inte minska det.

– Det finns pengar. För 2020 gör kommunen ett rekordöverskott på 190 miljoner kronor och för 2021 finns 30 miljoner kronor i statsbidrag, som inte är budgeterat.

Så slår nedskärningarna

Allmänkultur 630 000 kronor:

- Minskade scenkonstprogram

- Minskade bidrag till kulturföreningar

Biblioteket: 1 370 000 kronor

- Minskade öppettider, stängt söndagar.

- Prioritera om verksamheten för barn och unga. Barnfamiljer och skolor riskerar att nedprioriteras

Idrotts- och fritidsenheten 800 000 kronor:

- Minskad bemanning på Fritidsbanken..

- Minskad ambition för skötsel av anläggningar.

Kulturskolan 450 000 kronor:

- En tjänst mindre. Elevantalet minskas därmed med 63 elever.

- Gunnes gård och naturskolan skär ner med 600 000 kronor.

Ungdomsenheten 750 000 kronor:

- Färre fritidsgårdar öppna på helgerna.

Messingen 600 000 kronor:

- Två vaktmästartjänster.

Övrigt 3 050 000 kronor:

- Ingen skatepark.

- Ingen ny entré vid ishall.

- Investeringen i ridhuset fullföljs inte som planerat.

Visa merVisa mindre