Kulturhistoriskt värdefull. Kulturnämnden drog i bromsen när det blev tal om att riva Desigens hus på Telefon plan. Hur det blir i slutändan är ännu inte bestämt. Foto: Andreas Jennische

Kulturpolitikerna ska bli bättre på att rädda gamla hus

Politikerna i kulturnämnden ska bli bättre på att slå vakt om kulturhistoriskt värdefulla byggnader. ”Vi har inte hunnit med det här” säger Ann-Mari Engel (V).

  • Publicerad 06:35, 25 mar 2015

Kulturmiljöutskottet som det heter är nytt för i år och finns formellt från och med april. I utskottet sitter samma politiker som i kulturnämnden fast något färre. Syftet är att ge politikerna mer tid att sätta sig in i ärenden som handlar om kulturhistoriska värden i bygg- och rivningsärenden.

– Vi vill ha en ordentlig presentation och beredning av de här ärendena. Det är något som vi inte hunnit med riktigt tidigare, säger Ann-Mari Engel (V), en av ledamöterna i såväl kulturnämnden som kulturmiljöutskottet.

Ska inte sakta ner byggtakten

Enligt henne ska utskottet inte leda till att byggärenden hanteras långsammare än tidigare.

– De här nya mötena ska vara synkade med kulturnämnden så att det inte tar mer tid i slutändan, säger hon.

Kulturmiljöutskottet träffas för första gången i april.