Lena Nilsson ser positivt på framtiden för kulturen i Stockholm, trots en stramare budget. Foto: Anna Z Ek/Mattias Prodromou Dahlqvist

Kulturförvaltningen: ”Ser över alla kostnader”

Med en betydligt mindre budget att röra sig med 2019 måste kulturförvaltningen skära ner på kostnader. Men hur det ska gå till är oklart. – Vi ser över alla våra kostnader, säger Lena Nilsson, administrativ chef på förvaltningen.

  • Publicerad 13:22, 14 dec 2018

Den grönblå majoriteten har skurit kraftigt i kulturbudgeten för 2019, jämfört med de rödgrönrosas budget året innan. Det betyder att kulturförvaltningen måste hitta nya sätt för att få verksamheten att gå ihop.

– Vi har fått ett utvecklingsuppdrag i budgeten samtidigt som vi har ekonomiska utmaningar. Det är för tidigt att säga vilka exakta konsekvenser det leder till, säger Lena Nilsson, administrativ chef på kulturförvaltningen.

Vad behöver ni spara in på?

– Det vet vi inte än. Vi ser över alla våra kostnader, framför allt personal och lokaler.

Ett sätt att få ner kostnaderna är att centralisera verksamheter.

– Våra avdelningar behöver samarbeta mer. Det kan handla om kommunikationsområdet.

Hur många tjänster eller lokaler som skulle kunna beröras av en besparing är inte klart ännu, enligt Lena Nilsson.

Vill flytta teaterverksamheten på Åsen till skolor

Om eller hur länge Kulturskolan kan vara kvar i Medborgarhuset på Hägerstensåsen är oklart sedan förhandlingarna om hyreshöjningen med fastighetskontoret har strandat.

– På pappret är vi avtalslösa. Vi har inte lyckats mötas i förhandlingarna, vi har olika uppfattningar om hyran. Vår plan är att verksamheten kan flyttas till skolor i området.

Tar ni någon hänsyn till att viss verksamhet, till exempel teater, är mer lämpad för vissa typer av lokaler?

– Absolut, vi måste värna om vår verksamhet. Det är intressant att titta på vad lokalerna kan användas till.

Finns det andra konkreta exempel på vad ni kan spara in på?

– Nej, det gör det inte. Vi tittar väldigt brett. I budgeten står det mycket om lokaler. Vi har fått ett delvis förändrat uppdrag och vi ser positivt på den utvecklingen.

Inga lugnande besked till föräldrar och elever

Kan du ge något besked till föräldrar och barn som går på Kulturskolan på Hägerstensåsen?

– Nej, vi har inget besked att ge eftersom det inte är färdigt. Vi får se hur det utvecklas.

När kan du ge besked?

– Jag har inget datum. Vår förhoppning är att genomföra verksamheten som planerat våren 2019.