Förändras. ”Kortsiktigt jobbar vi med att rusta upp centrumet och bygga nya entréer. Vi ska också höja kvaliteten på hyresgästmixen, där kommer det synas resultat om några månader”, säger VD Curt Ahnström. Foto: Sara Ringström

Kultur, bostäder och takterrasser – så kan nya Sätra centrum bli

Flera nya bostäder. Studentlägenheter. Takterrasser. Kultur och mötesplatserna för unga. Och mer trygghet. Planerna kring Sätra centrum är ännu i ett tidigt stadium, men de börjar ta form.

  • Publicerad 20:44, 28 nov 2016

Långsiktigt vill vi dels skapa aktiviteter för ungdomar, men också utforma miljöer som känns trygga. Bland annat genom att få bort trånga och mörka utrymmen, men också se till att det alltid finns folkliv och aktivitet i området.

Om en fyra-fem år kan området kring Sätra centrum se ganska så annorlunda ut. De nya ägarna, som i oktober tog över både centrumfastigheten och den närliggande byggnaden som vårdcentralen ligger i, har redan börjat skissa på olika förslag.

– Just nu jobbar vi med Stockholms stad för att ta fram nya detaljplaner för området. Planen är fler bostäder och kommersiella ytor. Vi jobbar efter två olika linjer, i den ena ska torgbildningen på båda sidor av centrum finnas kvar. I den andra är planen att ytterligare bygga ut centrumet och att det ska bli bostäder på en del av torget, mot Sätradalsparken, säger Curt Ahnström, VD för Sätra förvaltning AB som äger centrumfastigheten, och fortsätter:

– Vi tittar mycket på anslutningen mot parken och hur vi ska kunna vända centrumet mer utåt med skyltfönster, så att det blir mer levande mot de allmänna ytorna.

Hur många bostäder räknar ni med att kunna bygga?

– För vår del siktar vi på storleksordningen 300 lägenheter och vår utgångspunkt är att det ska vara en blandning av både hyreslägenheter och bostadsrätter. Men det handlar om en avvägning med vilka andra verksamheter som ska finnas i centrum.

Ungdomsaktiviteter

Förutom fler butikslokaler och arbetsplatser är en tanke att försöka få in kultur och aktiviteter särskilt riktade till ungdomar, berättar Curt Ahnström.

– Vi tror att det behövs här i området och vi jobbar med staden för att se hur vi skulle kunna få till det. Vi tittar också på möjligheten att ha en terrass ovanpå centrumet, som skulle kunna fungera som en öppen allmän yta med uteservering och kulturaktiviteter och kanske en utomhusscen.

Att öka tryggheten i och omkring centrumet är prioriterat, menar Curt Ahnström.

– Det är något vi tagit till oss och jobbar med. Långsiktigt vill vi dels skapa aktiviteter för ungdomar, men också utforma miljöer som känns trygga. Bland annat genom att få bort trånga och mörka utrymmen, men också se till att det alltid finns folkliv och aktivitet i området.

Studentlyor

Även fastigheten där det idag ligger en vårdcentral och vandrarhem ska byggas ut. Ny ägare är Green Door fastigheter och planen är ungdoms- och studentbostäder.

– Det finns redan nu möjlighet att bygga ut huset på höjden, men vi tittar även på om det går att bygga ut mot tunnelbanan, ett område som idag upplevs som otryggt. Vårdcentralen vill vi ha kvar, i takt med att Sätra växer kommer det servicebehovet att finnas, säger Curt Ahnström.

Sätra centrum

Sätra centrum invigdes den 16 maj 1965 och var då Sveriges första inomhuscentrum, inspirerat av USA:s inglasade gallerior.

2006 köptes centrumet av entreprenören Leif-Ivan Karlsson. Han rustade upp centrumet men butiksbygget i mitten av centrumet (som till en början byggdes utan bygglov) möttes av protester.

I början av oktober i år såldes centrumet och den närliggande fastigheten där Vårdcentralen ligger till Sätra förvaltning AB och Green door fastigheter.

Visa merVisa mindre