Föräldrar och elever har demonstrerat i samband med fullmäktige både i oktober och i november för att försöka få majoriteten att tänka om. Foto: Åsa Sommarström

KS i går: Eriksbergsskolans elever flyttas till Helenelundsskolan

Kommunstyrelsen röstade i går för att lägga ner Eriksbergsskolan och att flytta eleverna till Helenelundsskolan där de ska gå i paviljonger på skolgården. Fullmäktige väntas ta samma beslut den 12 december. Men föräldrarna på de två ger inte upp och ska nu driva på för en folkomröstning.

  • Publicerad 15:17, 3 dec 2019

– Vi tycker inte att de har tittat på allvar på Eriksbergsskolans tomt och alternativet att låta skolan vara kvar där ett år till medan de gör en ordentlig utredning. Men vi slutar inte här, säger Anna Ringström, en av många engagerade föräldrar på Eriksbergsskolan.

Bakgrunden är att Eriksbergsskolan sedan många år är i behov av upprustning. Men den har dragit ut på tiden och i mars ville kommunstyrelsen plötsligt ha en ”särskild utredning”, som mynnade ut i att det inte ska byggas någon ny Eriksbergsskolan.

Utredning fick skarp kritik

I stället förespråkade utredningen att skolan läggs ner och att eleverna ”samlokaliseras” i Helenelundsskolan. Anledningen var bland annat vikande elevunderlag.

Utredningen fick skarp kritik av föräldrarna på Eriksbergsskolan, bland annat menade man att premisserna för befolkningsprognoserna var felaktiga.

Föräldrarna vägrar ge upp kampen för att rädda Eriksbergsskolan

Trångt redan i dag

Även föräldrar på Helenelundsskolan har vänt sig mot kommunledningens förslag då man menar att skolan redan i dag är trång, inte minst matsal och skolgård.

Kommunstyrelsen beslutade redan den 11 november att lägga ner Eriksbergsskolan, men man bestämde också att snabbutreda en alternativ placering för paviljongerna.

Minoritetsåterremiss från KF

På kommunfullmäktige den 21 november skickades ärendet via minoritetsåterremiss som stöddes av S, V, MP och SP, tillbaka till kommunstyrelsen bland annat med motiveringen att barnperspektivet inte var tillräckligt belyst.

Men på kommunstyrelsens möte i går måndag blev det alltså ändå värsta tänkbara scenario för föräldrarna på Eriksbergsskolan och Helenelundsskolan.

Sex andra alternativ synades

Totalt sex olika platser för paviljonger snabbutreddes, utöver Helenelundsskolan. Bland annat fanns Linbaneparken och Fågelsångsparken, där det redan står skolpaviljonger i dag, med bland alternativen.

Men den styrande Alliansen i kommunstyrelsen kom fram till att samlokalisering med Helenelundsskolan var bäst, bland annat då den bedöms ha goda ”förutsättningar för att uppnå en sammanhållen skolverksamhet och ekonomi i balans” och är ”det alternativ som är mest gynnsamt med hänsyn till gällande detaljplaner”.

– Vi hade nog trott att det skulle landa i det här, utifrån hur kommunen tidigare har agerat, säger Anna Ringström.

Namninsamling för folkomröstning

Kommunfullmäktige tar beslut den 12 december, och går med all sannolikhet på samma linje som kommunstyrelsen i går.

Men de engagerade föräldrarna ger inte upp. De har lagt upp en film på Youtube för att få ut sin synvinkel och sina argument, och de planerar att starta en namninsamling för att få till en folkomröstning. Det krävs att man får ihop namnunderskrifter från 10 procent av de röstberättigade i kommunen, cirka 5 300 personer.

– Vi kämpar vidare för Eriksbergsskolan eftersom det behövs en skola i den delen av Sollentuna för att tillgodose behovet av skolplatser. En direkt konsekvens om skolan läggs ner skulle bli att fler föräldrar tvingas skjutsa sina barn till skolor i Silverdal, säger Anna Ringström.

S, V, MP och SP emot planerna

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sollentunapartiet är emot majoritetens planer. De vill bygga en ny skola där Eriksbergsskolan står i dag och att eleverna under byggtiden går i de tillfälliga paviljonger som redan står i Fågelsångsparken.

– Där går Töjnanskolans elever i dag. De flyttar efter vårterminen och bygglovet går ut, men det borde gå att förlänga. När det är klart kan Fågelsångsparken återställas som tidigare utlovats, säger oppositionsråd Joakim Jonsson (S).

”Ett spel för galleriet”

Han är övertygad om att majoriteten redan hade bestämt sig och att snabbutredningen om alternativ samlokalisering med Helenelundsskolan bara var ”ett spel för galleriet”.

Enligt Joakim Jonsson är deras förslag inte bara den bästa utan även den billigaste lösningen för kommunen.

– Det blir mycket billigare att ha kvar paviljongerna i Fågelsångsparken tillfälligt än att flytta dem till Helenelundsskolan. Dessutom tillkommer kostnader för markarbeten vid Helenelundsskolan och risken är att bygglovet överklagas av de som bor där. På lång sikt är det billigare att bygga en skola än låta barnen gå i paviljonger. Dessutom är Helenelundsskolan överfull redan i dag. Med 166 elever till kommer det att bli väldigt trångt och rörigt i höst, säger han.

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Kommunen anordnar digitalt möte om trygghet

Nyheter På grund av coronapandemin fungerar inte fysiska informationsmöten just nu, men digitalt går så klart bra. På torsdag anordnar kommunledningen ett första sådant informationsmöte online, och då är det...tisdag 26/1 5:40

Förlorat luktsinne säkraste tecknet på covid-19

Nyheter De flesta får tillbaka luktsinnet – men långt ifrån alla Symtomen på covid-19 är många, och kan likna en vanlig förkylning. Men försvinner luktsinnet plötsligt, då kan man vara ganska säker. Det visar en studie där forskare från Stockholms universitet och...måndag 25/1 11:40