Miljömål. Stadens mål är att öka insamlingen av matavfall. Foto: Stefan Källstigen

Kritiska röster mot ny avgift för matavfall

Mer matavfall ska samlas in i Solna, för miljöns skull. Samtidigt har staden nyligen infört en avgift för att hämta det. – Det känns så fel att slänga grönsaker i plastpåsar och kasta i vanliga soptunnan, säger Maud Wilmar vars förening sagt upp tjänsten.

  • Publicerad 11:15, 9 jun 2021

Det klart att det finns en farhåga att det signalerar att staden inte vill att man sorterar.

Solnas höjda soptaxa innebär bland annat att det numera kostar att få matavfallet, de bruna påsarna, hämtat.

En som reagerat på det är Maud Wilmar i Råsunda.

I hennes förening har de alltid varit duktiga på sortering, berättar hon. Men när den nya avgiften kom bestämde de sig för att välja bort matavfallstjänsten.

– Det känns så fel att slänga rester och grönsaker och rotsaker i plastpåsar och knyta ihop och kasta i vanliga soptunnan, men det handlar ju om att hålla kostnaderna nere för föreningen, säger Maud.

https://www.mitti.se/nyheter/deras-soptaxa-hojs-med-over-100-procent/repucr!uQ2rjSZXn9dspzomjBEUJw/

Hon tror att fler kommer att följa efter.

– Jag blir så arg på kommunen, och förvånad. Det här betyder ju att de inte tycker att det är viktigt att sortera, säger Maud.

Mer ska samlas in

Men det är tvärtom, säger Solnas VA- och avfallschef Åsa Kling.

– Att fler ska sortera matavfall är den viktigaste frågan inom sortering. Målet är att det som hamnar i brännbara soporna ska halveras på två år, säger hon.

Kan det inte gå i motsatt riktning nu när ni tar betalt för det?

– Det finns en risk för det, men vi vill motverka att man bara har tjänsten för att den är gratis. Vi har sett att vissa föreningar ändå inte slängde något i kärlen och då ska vi inte ha bilar som åker runt och hämtar i onödan.

https://www.mitti.se/nyheter/solna-har-landets-femte-billigaste-sophamtning/repucr!eWBKEtm@aSLhcb0FzPB7A/

Huvudskälet är att Solnas avfallshantering blivit dyrare, verksamheten har gått back flera år i rad.

Men förutom att ge en intäkt tror Åsa Kling att avgiften kan bidra till en bättre miljö.

– Vi vill att de som har tjänsten verkligen ska använda den. Vi subventionerar fortfarande tjänsten till 70 procent, och jag tror inte att de 252 kronorna det kostar per år är problemet. Andra faktorer, som tillgänglighet och information, brukar lyftas som viktigare för att folk ska sortera. Men det klart att det finns en farhåga att det signalerar att staden inte vill att man sorterar.

Har ni sett någon effekt av att staden infört avgiften?

– De första fakturorna gick ut i april. Några få har sagt upp abonnemanget och några har kommit till. Det är svårt att dra någon slutsats, vi behöver nog vänta året ut och se. Därefter kan man nog bedöma om det var rimligt att göra, säger Åsa Kling.

Så mycket kostar det

Avfallsverksamheten är självfinansierad via taxa, inte skattefinansierad, och ska inte gå med vinst.

Solna nya soptaxa delas i en fast grundavgift och en rörlig avgift för tömning för hushåll.

En förändring är att hämtning av matavfall har börjat kosta. För hämtning varje vecka kostar det 630 kronor per kärl och år. Varannan vecka 252 kronor. Det gäller oavsett om du bor i flerfamiljshus eller villa.

För en större förening med flera behållare kan hämtning av matavfall kosta uppåt 10 000 kronor/år eller cirka 50-90 kronor per hushåll/år.

Fakta: Solna stad

Visa merVisa mindre