FÖR HÖGT. Minst ett av de kritiserade farthindrena på Maltesholmsvägen har visat sig vara för högt och måste byggas om. Foto: Stefan Källstigen

Kritiserat farthinder i Hässelby måste göras om

De åtta nybyggda farthindren på Maltesholmsvägen har fått kritik av många. Nu tvingas trafikkontoret göra om minst ett av dem.

  • Publicerad 16:11, 19 nov 2020

Vi bygger om så snart det är möjligt

De omtalade trafikhindren på Maltesholmsvägen har växt till en av årets snackisar i Hässelby.

De är en del av stadens 80 miljoner kronor stora investering på 64 trygghetsåtgärder på ett 20-tal vägar i Hässelby-Vällingby som ska bli tryggare för cyklisterna och de gående.

Men efter att de sista farthindren blev klara i oktober, de åtta på Maltesholmsvägen, har reaktionerna varit massiva.

Kritiken handlar om att de så kallade busskuddarna dels är för många, dels för höga.

Flera klagomål på de nya farthindren i Hässelby

Kontrollmätningar genomförs

Staden har hittills försvarat farthindrena och hävdat att om bilisterna bara saktar in så är det inga problem att köra över busskuddarna.

Men nu har kritikerna fått rätt – i ett fall.

– Tyvärr är minst en busskudde för hög jämfört med bygghandlingarna. Vi bygger om den så snart det är möjligt, säger Susanna Lennström, trafikkontorets projektledare.

Har fler farthinder blivit för höga?

– Vi utreder det. Maltesholmsvägen lutar både i sidled och längsled vilket gör detta komplicerat. Så snart vi har en klar bild över hur många busskuddar som behöver åtgärdas kommer vi genomföra arbetet, säger Susanna Lennström.

Vad kostar det att bygga om det felaktiga farthindret?

– Vi har inget underlag för eventuella kostnader än. Vi har inte klargjort vem som är ansvarig.

Hastighetsgränsen på väg att sänkas

Staden har beslutat att sänka hastigheten från 50 km/h till 40 km/h på Maltesholmsvägen, men omskyltningen har ännu inte genomförts. Flera Hässelbybor Mitt i varit i kontakt med har reagerat på att staden inte först införde den nya hastigheten på huvudleden och utvärderade hur bilisterna anpassade sig, innan man beslutade att bygga farthindren.

Samtidigt finns också de Hässelbybor som tycker att de nya farthindren enbart varit positiva, och att trafiksituationen har förbättrats för både gående och cyklister efter att de kom på plats.

Så många farthinder byggs i Hässelby

Slutspurt för trafikhinder i Hässelby-Vällingby

Därför har gatorna valts ut

Platserna för åtgärder har valts utifrån fem kriterier:
Låg hastighetsefterlevnad.
Många olyckor.
Närhet till skola.
Röda kvalitetsavvikelser enligt metoden Rätt fart i staden.
Sträckor där hastigheten höjts av staden.

Gatorna i Hässelby-Vällingby där trafikåtgärder införts

I augusti 2018 beslutade trafiknämnden om trafiksäkerhetsåtgärderna till en investering om 80 miljoner kronor. De här gatorna i Hässelby-Vällingby har fått eller får trafiksäkerhetsåtgärder under 2019-2020.

Åtgärderna består av busskuddar, avsmalningar, refuger, asfaltsgupp och i ett fall en rondell.

Astrakangatan, 5 åtgärder

Bergslagsvägen, 2 åtgärder

Björnmossevägen, 2 åtgärder

Ekvägen, 2 åtgärder

Loviselundsvägen, 3 åtgärder

Maltesholmsvägen, 8 åtgärder

Melongatan, 2 åtgärder

Persikogatan, 2 åtgärder

Råckstavägen, 5 åtgärder

Sandviksvägen, 8 åtgärder

Skattegårdsvägen, 5 åtgärder

Solleftegatan, 3 åtgärder

Sörgårdsvägen, 5 åtgärder

Täbylundsvägen, 1 åtgärd

Vällingbyvägen, 4 åtgärder

Växthusvägen, 2 åtgärder

Ångermannagatan, 4 åtgärder

Årevägen, 1 åtgärd (ny rondell, korsningen Jämtlandsgatan)

Totalt antal åtgärder: 64

Visa merVisa mindre