Kritiserade skolan efter olycka – blev anmäld

I höstas råkade Benjamin, 5, ut för en allvarlig olycka på förskolan. Kort efter att hans mamma Emma anmält händelsen blev hon själv anmäld av förskolan till socialtjänsten. Rektorn antyder att skadorna uppkommit i efterhand – och menar att Emma ljugit om sjukhusvistelsen.

  • Publicerad 07:54, 25 jun 2017

På eftermiddagen den 14 oktober 2016 blev Emma Almén uppringd av personalen på Rösjöskolans förskola

Hennes son Benjamin, 5, hade slagit i huvudet efter ett fall från taket på ett lekhus på förskolans gård.

Personalen bedömde skadan som “mycket liten”, enligt en rapport från kommunen, men berättade för Emma att Vårdguiden rekommenderat dem att uppsöka läkare för att kontrollera såret i huvudet.

”Jag blev så chockad över hur något sådant här kunde hända på förskoletid”

Emma Almén

När Emma och Benjamin kom till Astrid Lindgrens barnsjukhus var Benjamin till en början pigg trots det blödande såret i huvudet.

Men efter en röntgen visade det sig att han hade en fraktur i skall- och ansiktsbenet, och fick opereras följande dag.

Skolan anmälde till socialen

Tisdagen den 18 oktober skrevs Benjamin ut och två dagar senare anmälde Emma olyckan till kommunen.

– Jag blev så chockad över hur något sådant här kunde hända på förskoletid. Jag ville veta vad som brustit så att detta inte kan hända andra barn, säger Emma.

Benjamin på sjukhuset. Foto: Privat.

Måndagen den 24 oktober fick hon veta att även förskolan har gjort en anmälan på grund av händelsen.

Men av en helt annan sort: en orosanmälan till socialtjänsten.

I en rapport om händelsen skriver förskolans biträdande rektor att förskolan känt en ”stark oro för hur Benjamin har det” efter att han inte kommit till förskolan veckan efter olyckan.

Rektorn ifrågasätter Emmas uppgift om att Benjamin skrevs ut den 18 oktober – eftersom en i rapporten ”ej namngiven person” ska ha sett Benjamin i närheten av Rösjöskolan den 17 oktober.

Men enligt Benjamins journaler, som Mitt i Sollentuna tagit del av, vårdades han på Astrid Lindgrens barnsjukhus fram till den 18 oktober. I journalanteckningarna från den 17 oktober står det bland annat att Benjamin ”varit uppe i dagrummet i omgångar”, och att han ”går bra men blir trött efteråt”.

”Han lämnade inte sjukhuset de dagarna”

Emma Almén

– Han lämnade inte sjukhuset de dagarna, säger Emma.

I förskolans rapport framgår att det är två specifika skäl som ligger till grund för orosanmälan mot Emma.

Det ena är hennes beteende vid hämtningen på olycksdagen. Enligt personalen var hon ”mycket aggressiv i tonfall och gester” – vilket Emma själv nekar till.

– Jag var i chock men absolut inte aggressiv, säger hon.

Det andra är att Emmas beskrivning av Benjamins skador inte stämmer överens med hur förskolan uppfattade situationen.

Rektorn ifrågasätter skadorna

Förskolans biträdande rektor, som är ansvarig för förskoleverksamheten, ifrågasätter om Benjamin verkligen blivit så illa skadad som Emma beskriver, och antyder att skadorna i så fall kan ha uppkommit någon gång efter att Emma och Benjamin lämnade förskolan efter olyckan.

”Stämmer det som står i anmälan gällande (Benjamins) skador är jag mycket oroad och undrande över vad som i så fall har hänt (honom) sedan (han) lämnade förskolan efter olyckshändelsen”, skriver rektorn i en rapport.

”Känns fruktansvärt att bli anklagad för att ha hittat på”

Emma Almén

– Det känns fruktansvärt att bli anklagad för att ha hittat på. Det är extremt kränkande att förskolan och kommunen inte erkänner olyckan utan förnekar allt, säger Emma.

När Lokaltidningen Mitt i kontaktar förskolans biträdande rektor hänvisas alla frågor till Sollentuna kommun – som är huvudman för den kommunala friskolan Rösjöskolan. 

Detta trots att Mitt i har en fullmakt där Emma lämnar sitt medgivande. Här är frågorna vi ville ställa:

1. Ni skriver att orosanmälan till socialtjänsten grundar sig på att Emmas beskrivning av skadorna inte stämde med er bild av olyckan. Hur motiverade ni slutsatsen att det var ni som hade rätt, och Emma som hade fel?

2. I er rapport framgår även att anmälan grundar sig på hur Emma agerade vid hämtningen. Ni skriver att hon var aggressiv i ”tonfall och gester”, men inte i ord eller handling. Har ni förståelse för att en förälder kan bli upprörd när hennes barn har råkat ut för en allvarlig olycka?

Rösjöskolans förskola. Foto: Åsa Sommarström.

Chefen: ”Inte lämpligt uttala sig”

Inte heller Lee Orberson, förvaltningschef på barn- och utbildningskontoret, vill svara på frågor om hur förskolan motiverade sin orosanmälan.

– Även med en fullmakt är det inte lämpligt att uttala sig detaljerat om skälen till en orosanmälan, säger han.

Anser du att det var korrekt av förskolan att göra den aktuella orosanmälan?

– Jag har inga skäl att ifrågasätta verksamhetens bedömning om det var lämpligt eller inte. Det är en sammantagen bedömning. Det jag kan säga är att det kan finnas fler detaljer i sammanhanget än vad som framgår i utredningen, och deras uppfattning av skeendet är att den här anmälan ska göras utifrån den anmälningsskyldighet som finns, säger Lee Orberson.

”Det jag kan säga är att det kan finnas fler detaljer i sammanhanget än vad som framgår i utredningen”

Lee Orbergson, förvaltningschef

Som förälder, behöver man vara orolig för att en anmälan ska slå tillbaka på en?

– Nej, absolut inte. Det är alla vårdnadshavares rättighet att göra det. Vi välkomnar en extern myndighetsprövning av vår verksamhet, det är ett sätt att bli bättre och lära av vad som sker, säger Lee Orberson.

Lekstugan var inte säker

Redan innan olyckan hade en besiktningsman anmärkt på att det fanns föremål i fallområdet runt lekhuset.
I dag står huset på en annan plats på gården.

I förskolans rapport om olyckan står det tydligt på flera ställen att det inte fanns någon sten på marken som Benjamin kan ha fallit på.

Lekstugan vid förskolan – efter att den flyttats. Foto: Åsa Sommarström.

På en fråga från Vårdguiden ska en av pedagogerna, enligt rapporten, ha svarat att man har undersökt området och att där inte fanns någon sten.

Bilderna från polisens förundersökning visar dock på motsatsen.

På bilder tagna den 21 november, över en månad efter olyckan, syns det att lekhuset står nära ett staket och att en del av betongplinten till staketet sticker upp ovan jord.

Lekstugan placerad nära staketet. Foto: Polisens förundersökning

– Pojken föll inte mot staketsidan, därför har personalen uppgett att det inte fanns någon sten pojken kan ha fallit på. Men det betyder inte att det inte fanns någon sten någonstans på gården. Jag har inga skäl till att misstro personalens beskrivning av skeendet, säger Lee Orberson, förvaltningschef på barn- och utbildningskontoret.

Men den 12 juli 2016, tre månader innan olyckan, besiktigades lekplatsen av ett oberoende konsultföretag. Lekhuset som Benjamin ramlade från fick två anmärkningar, bland annat för att det på två ställen fanns föremål i fallområdet.

Anmärkningen klassades som ett B-fel på en tregradig skala, med mindre risk för en allvarlig skada.

– Husets fallutrymme ska vara minst 1,5 meter från redskapets yttersta del av plattformen till stängslet, säger besiktningsmannen Anders Alderbrant.

Emma Almén tycker det är kränkande att förskolan och kommunen inte erkänner olyckan. Foto: Åsa Sommarström.

I barn- och utbildningskontoret utredning av händelsen hänvisar de till besiktningen och konstaterar att lekplatsen inte betraktades som ett riskområde och skriver att anmärkningarna kommer att åtgärdas löpande.

Att det dröjde från den 12 juli då gården besiktigades till någon gång efter november när polisen fotograferade platsen beror enligt Lee Orberson på att risken inte bedömdes så pass allvarlig.

”Han är trött, affektiv och väldigt stimulikänslig”

Emma Almén

Teknik- och fastighetskontoret har nu flyttat lekstugan, det var planerat innan olyckan på grund av besiktningen. I och med olyckan blev det mer angeläget att åtgärda felet.

Benjamin hemma sex månader

Efter att Benjamin kom hem från sjukhuset var han sjukskriven på heltid i sex månader. I dag mår han bättre – men är fortfarande påverkad av skadorna.

– Han är trött, affektiv och väldigt stimulikänslig. Läkarna har pratat om att göra en ny magnetröntgen för att undersöka om han fått några bestående men, berättar Emma.

Fakta

Så gick det med anmälningarna

Kommunen

Barn- och utbildningskontoret anser att förskolan i huvudsak agerat korrekt då de agerat snabbt, tagit hand om barnet, kontaktat vårdguiden och föräldrarna.

BUK delar dock förskolans egna slutsatser om att de brustit på två punkter: de borde ha följt upp situationen redan den 17 oktober, och att det saknas skriftliga rutiner för agerande vid olyckshändelser.

Polisen

Förundersökningen lades ner av åklagaren den 24 mars i år med motiveringen att den inte “gett tillräcklig grund för att skapa skälig misstanke mot någon eller några enskilda personer som oaktsamhet som krävs för straffansvar för vållande till kroppsskada”.

Skolinspektionen

Skolinspektionen avslutade sedan ärendet utan kritik.

”Skolinspektionen lägger inte skuld på enskilda individer, vi tittar på om man har rutiner för att det inte ska hända igen”.

Visa merVisa mindre

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Tuff premiär för Sollentuna VK:s herrar och damer

Nyheter Båda lagen föll på bortaplan i helgen En ny elitseriesäsong är igång för Sollentuna VK. Både herr- och damlaget var i farten under premiärhelgen, men både inledde med förlust.måndag 27/9 11:53