Här i slänten ska husen byggas, tycker stadsbyggnadskontoret. Foto: Läsarbild Google Street View

Kritiserade flerbostadshusen på Lundagatan klubbades igenom

Att ersätta de kritiserade radhusen med flerbostadshus väcker protester. Olle Folke, aktiv i organisationen Rädda Lundagatan, är starkt kritisk. På torsdagkvällen klubbde politikerna ändå ignom den nya planen – men det kommer bli ett nytt samråd.

  • Publicerad 19:30, 26 sep 2019

Stockholms stad har haft planer på att bygga 16 stadsradhus i sluttningen med gräs och träd mellan övre och nedre Lundagatan på Södermalm.

Men stadsbyggnadskontoret vill riva upp de befintliga planerna – och istället bygga flerbostadshus.

Flerbostadshusen ska bli 3-4 våningar, vilket är en våning högre än de tänkta radhusen.

Mitt i avslöjar: Planerna för radhusbygge på Lundagatan skrotas

Vill riva upp förslaget

Olle Folke som är aktiv i gruppen Rädda Lundagatan är starkt kritisk mot de nya planerna.

– Förslaget förvärrar i princip alla problem som lyfts under processen. Husen blir en våning högre med maffigare huskroppar. Det enda positiva är att viss grönyta sparas, säger han och fortsätter:

– Det är väldigt många som påverkas negativt samtidigt som projektet fortfarande ger väldigt få bostäder.

För lite underlag

Han är också kritisk till att stadsbyggnadskontoret inte har med några volymskisser på hur flerbostadshusen är tänkta att se ut. Att det inte finns någon angiven höjd.

– De presenterar ett tomt förslag. Det skulle vara oseriöst av stadsbyggnadsnämnden att gå vidare i processen utan att ha mer på fötterna.

Borgarrådet vill klubba förslaget

Joakim Larsson (M) är stadsbyggnadsborgarråd. Han vill klubba igenom förslaget med flerbostadshus, säger han till SödermalmDirekt.

– Det har varit mycket känslor inblandade i det här projektet. Men de som har yttrat sig kommer att få yttra sig igen, och vi kommer även skicka det till andra remissinstanser som Skönhetsrådet, säger Joakim Larsson till tidningen.

Klubbades igenom

I enighet med förslaget beslutade i kväll politikerna om att gå vidare med planerna. Däremot kommer förslaget gå ut på samråd igen.

– Förslaget har gått igenom stora förändringar efter samrådsförfarandet. Det är många boende i området som har uttryckt en oro kring att inte få komma till tals i den fortsatta processen. Vi har därför bedömt att ett nytt samråd för det omarbetade förslaget är nödvändigt för att säkra en bra fortsatt dialog med medborgare och remissinstanser, säger Joakim Larsson (M) stadsbyggnadsborgarråd.

Grannarna nöjda

Olle Folke på Lundagatan säger att han och hans grannar är nöjda utifrån förutsättningarna.

– Vi vill sända vår uppskattning till de politiker som varit generösa med sin tid lyssnat på våra argument. Självklart hade vi hoppats att projektet skulle avslutas, men samråd är en stor förbättring i förhållande till de ursprungliga planerna.

Mitt i avslöjar: Planerna för radhusbygge på Lundagatan skrotas