Kritiken: Kommunen säljer mark till bråkdel av värdet

En omdiskuterad markaffär fortsätter att väcka het debatt i Solna. Ett stort steg har tagits för 450 nya bostäder i Huvudsta. Men kritiska röster menar att kommunen rear bort ett attraktivt område.

  • Publicerad 13:08, 17 aug 2020

Från början var det tänkt att 600 lägenheter skulle ha byggts vid Råstasjön, för att få in pengar till infrastruktur i Arenastaden. Solna stad skulle finansiera sin del av projektet genom att ge exploateringsbolaget Råsta Holding en bit mark vid Råstasjön.

Men omfattande protester ledde som bekant till att byggplanerna vid Råstasjön stoppades av miljödomstolen.

Kommunen valde då att ge Råsta Holding en annan markbit i stället. En överenskommelse undertecknades 2015 som gav Råsta Holding ett grönområde kring Jonstorpsvägen och Alphyddevägen i Huvudsta att bygga bostäder på. I avtalet sattes priset till 176 miljoner kronor, och det har därför aldrig varit aktuellt med någon värdering av marken.

En ny detaljplan har tagits fram för området. De kvarter som innehåller bostäder är sammanlagt 11 178 kvadratmeter stort, och området för förskolan är 1 742 kvadratmeter. Karta: Solna stad

Efter en lång process och flera års omfattande protester från Huvudstabor har en detaljplan tagits fram och i måndags sa kommunstyrelsen i Solna ja till överlåtelsen av mark och exploateringsavtalet. Priset är detsamma som för fem år sedan – 176 miljoner.

– Genom marken i Råsta Holding har Arenastaden kunnat färdigställas med en mycket omfattande infrastruktur, som fullt har kunnat finansieras utan skattepengar. Staden kan genom detta beslut lämna Råsta Holding, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M).

Kritik mot prislappen

I Solna stads riktlinjer för exploaterings­avtal står att ”Staden överlåter alltid mark till marknadspris och markpriset indexregleras.”

Det menar Socialdemokraterna inte har skett i det här fallet, och anklagar kommunen för att inte sälja på marknadsmässiga grunder om man ser till vad marken är värd i dag. Partiet deltog därför inte i beslutet om marköverlåtelsen och exploateringsavtalet.

– Skulle det vara en annan aktör som skulle vilja bygga på den här marken så skulle priset vara ett annat. Den här prislappen för billig, säger oppositionsråd Sara Kukka-Salam (S).

Det enda rimliga vid markaffärer är att en värdering görs. Vi måste värna skattepengarna.

Sara Kukka-Salam

”Värd en miljard”

43 500 kvadratmeter bostad ska byggas på tomten i Huvudsta. Med ett kvadratmeterpris på 20 000 kronor – en prisnivå jämförbar med andra projekt i Solna – skulle priset på marken landa på runt 870 miljoner kronor.

– Och attraktivare lägenheter till exempel med sjöutsikt har högre pris än 20 000. Så marken är värd över en miljard, säger Sara Kukka-Salam.

Sara Kukka-Salam (S). Foto: Charlotte Rueckl

S menar att kommunen borde ha låtit göra en värdering.

– Ja, det enda rimliga vid markaffärer är att en värdering görs. Vi måste värna skattepengarna – inte skänka bort en miljard av solnabornas pengar till privata byggbolag.

Pehr Granfalk. Foto: Anna Z Ek

Pehr Granfalk, hur kommer det sig att det i det här fallet inte har gjorts någon värdering av marken?

– I det här fallet är den ersättning som staden ska erhålla för marken redan fastställd i aktieägaravtalet, som staden ingick med Jernhusen, Peab och Fabege 2007 om utvecklingen av Arenastaden. Genom detta beslut fullföljer endast staden, som en seriös avtalspart, sina åtaganden i aktieägaravtalet.

Den risken finns alltid vid marköverlåtelser.

Pehr Granfalk

Ser ni någon risk att kommunen får för lite betalt för marken, på grund av att det inte har gjorts någon värdering?

– Den risken finns alltid vid marköverlåtelser. I det här fallet kommer ju staden i så fall att få tillbaka pengarna när bolaget avvecklas, eftersom staden är delägare i Råsta Holding. Staden har genom delägandet i Råsta Holding fått en fantastisk ny stadsdel i Arenastaden med en mycket omfattande infrastruktur, som är fullt finansierad utan skattepengar.

V kräver hyresätter på tomten

Även Vänsterpartiet säger nej till exploateringsavtalet och yrkade avslag, på grund av att det är bostadsrätter och inte hyresrätter som ska byggas. Partiet har flera gånger protesterat och hävdat att processen kring markaffären inte gått rätt till. Däremot driver V inte längre på för en värdering:

– Summan är redan beslutad i avtalet och är därför ingenting vi kan påverka i nuläget, kommenterar oppositionsråd Sandra Lindström (V).

Exploateringsavtalet grundar sig på ett åtagande som staden gjorde i aktieägaravtalet då Råsta Holding bildades. Staden gick in med mark för bostäder i anslutning till Arenastaden.

I områdets fyra kvarter ska 450 bostäder, en förskola för 70 barn och tio LSS-lägenheter byggas. Foto: Solna stad

Efter att politikerna i kommunstyrelsen sagt sitt är det kommunfullmäktige som slutligen fattar beslut i ärendet.

Fakta

Råsta Holding

  • Exploateringsbolaget Råsta Holding bildades 2007, med syftet att exploatera Arenastaden. I dag ägs bolaget till 75 procent av bygg- och fastighetsjättarna Peab och Fabege via det gemensamma bolaget Visio. Solna stad är minoritetsägare och ägare 25 procent av bolaget.