Kritik riktas mot förskola

Arbetsmiljöverket riktar kritik mot en förskola i Järfälla.

  • Publicerad 07:50, 16 okt 2015

Förskolan saknade säkerhetsrutiner för att motverka våld och hotfulla situationer vid till exempel ensamarbete. Man hade även låtit bli att undersöka allvarlighetsgraden i de risker som kan leda till stress på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöverket riktar därför kritik mot förskolan och kräver att åtgärder vidtas. Förskolan ska göra en riskbedömning för att bestämma hur allvarlig en risk är samt vilka konsekvenser den kan få. De ska även upprätta särskilda säkerhetsrutiner för arbete som kan vara riskfyllt.

Senast den 15 december ska åtgärderna vara vidtagna.