Kritik mot trädgallring på Fågelöudde får effekt

Lidingö stad har fått kritik från flera håll för hur skogsgallringen vid Fågelöudde gått till. Nu tänker kommunen om helt. Striktare riktlinjer för skogsvården är på gång.

  • Publicerad 16:58, 23 mar 2014

Det var i november förra året som Lidingö stad och tekniska förvaltningen genomförde en gallring av skogen vid Fågelöudde. Men många menar att man gått alldeles för hårt fram med röj­sågen och tagit ner gamla naturvärdesträd.

– Det var ingen gallring utan en avverkning. Vi hoppas på striktare riktlinjer och tycker att man borde avsätta områden som inte ska röras överhuvudtaget, säger Ulf Weidling (C) som sitter i tekniska nämnden.

Torun Zachrisson från Lidingö ornitologiska förening är orolig för att duvhöken inte ska komma tillbaka till Fågelöudde.

– Varken djur eller människor gynnas av det här. Man känner sig väldigt nedslagen när man ser resultatet, säger hon.

Ida Drougge (M), ord­förande i tekniska nämnden, håller med om att resultatet på Fågelöudde inte blev bra.

– Det beror på att vi har haft en gammal skötselplan från 2002. Den handlade mer om produktion än om skogen som rekreationsområde. Men nu håller vi på och uppdaterar den, säger hon.

Men tidigare har du sagt att ni sköter skogen bra?

– Det gör vi men vi kan bli ännu bättre. Det har varit en process på drygt ett år att utreda skogsskötseln och sätta upp nya mål. Sedan i höstas jobbar vi med att ta fram en ny plan.

Kommer fler områden att skyddas?

– Ja, områden som lämnas orörda ökar från 15 till 30 procent och det är utöver de befintliga naturreservaten.

Skogs- och viltvårdaren Bertil Sandberg menar att man var tvungen att gallra så som man gjorde på Fågelöudde för att inte frångå politiska beslut.

– Vi var lite bakbundna på grund av den gamla planen men jag tycker att resultatet blev bra med de förutsättningar vi hade. I den gamla skogsbruksplanen, som är baserad på skötselplanen, fanns det knappt några alternativ till gallring, säger han.

Varför kan man inte bara låta skogen vara?

– Då tappar man rekreationsvärden och skogen blir ogästvänlig. Ungskog behövs också. Med en ny skötselplan får vi bättre förutsättningar.

Torun Zachrisson menar att det är bra att det kommer en ny plan, men att mycket redan är förstört.

– Fågelöudde kommer inte att bli fint igen under vår livstid. Politikerna säger att de tar hänsyn till djur och natur men det gör de inte, säger hon.

Fakta

Ö med höga naturvärden

Nyckelbiotoper kallas om­råden i skogsmark med särskilt höga naturvärden där man kan hitta sällsynta så kallade ­rödlistade arter eller signal­arter.

En inventering gjordes på Lidingö 1997 av Skogsvårdsstyrelsen.

Det finns 17 nyckelbiotoper på Lidingö och dessutom ytterligare fyra naturvärdesobjekt.

Källa: Lidingö stad

Visa merVisa mindre