Erika Sjöberg: "Min åsikt är att finns det något sätt att förenkla för cyklisterna så ska man göra det. Jag kör bil också men att cykla går alltid snabbare. Att kunna cykla på enkelriktade gator gör också att man kan välja mindre gator som inte har lika mycket trafik så det blir säkrare." Foto: Sacharias Källdén

Kritik mot stoppade cykelskyltar i Stockholm

Ett hårt slag mot cyklister i hela landet, menar cykelexperter. Transportstyrelsens stopp för Stockholms cykelregler och skyltning sågas hårt i cyklistkretsar.

  • Publicerad 20:00, 24 feb 2020

Det var i torsdags som Transportstyrelsen beslutade att det inte är tillåtet att låta cyklister färdas åt båda hållen på gator som är enkelriktade. Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) meddelande direkt att stadens ambition är att gå tillbaka till de tidigare reglarna och skyltningen, ”motortrafik förbjuden” för att cyklister fortsatt ska kunna cykla åt båda hållen på de berörda platserna.

Men kritiken har varit hård från cyklisthåll.

Framförallt har den efterföljande debatten handlat om cykling mot enkelriktat skulle leda till sämre trafiksäkerhet.

Stockholms omstridda cykelskyltar stoppas

– Transportstyrelsen fattar ett beslut som leder till sämre säkerhet för de som cyklar samtidigt som de säger sig värna om cyklisters säkerhet. De vet inte vad de sysslar med. De har överhuvudtaget inte satt sig in i några studier som finns utan det är några individer som sitter och killgissar. Det gör mig mycket upprörd, säger cykelexperten Krister Isaksson.

Han hänvisar till studier i bland annat Norge som visar att trafiksäkerheten snarare ökar, en bild även intresseorganisationerna Cykelfrämjandet och Svenska Cykelstäder delar. De ska snart presentera en egen rapport inom ämnet.

Helldén (MP) rasar över stoppade cykelregler

– Det här är ett slag mot cyklingen i hela Sverige. Det här används i många kommuner och flera är intresserade men har avvaktat det här beslutet. Nu väntar cykelsverige på att infrastrukturministern ska sätta ner foten och förtydliga hur det här ska tolkas, säger Emil Törnsten, verksamhetsledare på Svenska cykelstäder.

Efter kritik strök Transportstyrelsen en mening i pressmeddelandet där det påpekas att man måste tänka på cyklisternas säkerhet. Men Krister Isaksson ger inte mycket för det.

– De är oroliga att man ska krocka så i grunden är det en trafiksäkerhetsbedömning, en tolkning. Inget har i sak ändrats. De nonchalerar fakta och kunskap och kommer fram till att det är farligt, men nu har de fått brallorna neddragna och kommer säkert komma med andra svar, säger han.

Kim Strååt: "Jag tycker inte att det har varit några problem, men jag är uppvuxen med att både cykla och gå, det är på senare år jag har börjat köra bil", säger hon om stadens cykelregler. Foto: Sacharias Källdén

ÄNDRAS. Nu planerar staden troligen för att skylta om på nytt för att cyklister ska fortsätta kunna cykla åt båda hållen på de aktuella platserna. Foto: Sacharias Källdén

Men Transportstyrelsen tillbakavisar kritiken kring beslut baserat på sämre trafiksäkerhet och bristande studier i frågan.

– Jag skulle vilja veta var i beslutet man hittar den tolkningen? Det är inte något vi har prövat för det är inte en del av det vi skulle pröva. Vi har prövat länsstyrelsens beslut av kommunala beslut och bekräftat deras upphävande av reglerna. Vi förklarar hur vi bedömer frågan utifrån hur svensk lagstiftning är tänkt, säger utredaren Lars Hammar.

Varför var delen om cyklisters säkerhet med när beslutet offentliggjordes då?

– Det är väl alltid bra att peka på cyklisters säkerhet? Men vi tog bort det för att ingen skulle missförstå det som att vi tog ställning för att det är trafikfarligt att cykla mot trafiken på en enkelriktad gata. Det ställningstagandet har vi inte gjort i vårt beslut och det har inte varit föremål för vår prövning, säger Lars Hammar.

StockholmDirekt har sökt infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) för en kommentar.

Foto: Sacharias Källdén

Fler röster om beslutet

Riksförbundet M Sverige

– Att Transportstyrelsen nu säger nej till Stockholms egna cykelregler var väntat eftersom de strider mot trafikreglerna. De speciella regler som har införts har också varit dåligt förankrade hos allmänheten vilket har lett till oreda i trafiken. Osäkerheten i hur man hanterar situationen där cyklist möter bilist skapar en farlig situation som kan leda till en allvarlig olycka, säger Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle, Riksförbundet M Sverige.

Cykelfrämjandet

– Vi är väldigt besvikna och tycker att Transportstyrelsen gör en feltolkning och borde ha inspirerts av internationella exempel där det här har fungerat väldigt bra. Studier visar att det ökar framkomligheten och säkerheten för cyklister, säger Lars Strömgren, ordförande i Cykelfrämjandet.

Svante Linusson (C), ersättare i trafiknämnden i Stockholms stad

– Riksdagen har gjort hur många utredningar som helst för bättre cykling. Så sent som 2012 gjordes en utredning kring att vi inte behöver ändra regler för att tillåta cykling mot enkelriktat. Det finns kompetens men det sipprar inte ner till våra myndigheter. Trafikverket är likadant. Riksdagen behöver ge tydliga anvisningar till myndigheterna att ta cyklismen på allvar, inte bara i form av vackra ord.

Visa merVisa mindre