Gamla Ungdomens hus. Victoria Escobar från Changers Hub som hade uppdraget att kartlägga intresset för ett medborgardrivet föreningshus. Foto: Anders Björklund

Kritik mot slopad mötesplats i Fittja

Det blir ingen medborgardriven mötesplats i gamla Ungdomens hus i Fittja. Victoria Escobar, som har jobbat med förberedelserna, menar att det är ett svek mot Fittjaborna.

  • Publicerad 17:00, 7 okt 2020

Tänker inte bidra till en ny yta som kan annekteras­ av kriminella­ krafter.

Victoria Escobar var involverad i förberedelserna och intervjuade både föreningar och Fittjabor om lokalernas framtid. Hon menar att politikernas beslut är ett svek.

– Det här är ytterligare ett exempel på hur förtroendet för politiken påverkas negativt bland medborgarna. De har hänvisat till knaper ekonomi, men jag anser att man skulle ha kunnat göra mer för att hitta en lösning, säger Fittjabon Victoria Escobar, medgrundare till Changers Hub.

”Är en komplicerad fråga”

I underlaget till kultur- och fritidsnämndens beslut att slopa tanken på ett föreningshus i gamla Ungdomens hus stod bland bland annat om höjda sparkrav, men också om svårigheter för Botkyrkabyggen som äger lokalerna och kommunen att enas kring drift och ekonomi. Samtidigt pekades platsen (gamla Ungdomens hus) ut som en säkerhetsrisk.

I stället tas lokalerna över av Botkyrkabyggens områdes­kontor, Qvinna i Botkyrka, trygghetsfältare och eventuellt föreningscentret Bocenter.

Kommunal­rådet Ebba Östlin (S) berättar att kommunen även tittar på om öppna förskolan och barnavårdscentralen kan flytta in.

– Det är en komplicerad fråga. Men vi tänker inte bidra till att skapa en ny yta som kan annekteras av kriminella krafter. Tar vi inte ansvar för att jobba mot kriminaliteten så tror vi i stället att förtroendet för politiken och framförallt samhället i stort påverkas negativt, säger Ebba Östlin (S).

Stöttar inte beslutet

Victoria Escobar ser inte de riskerna som påtagliga. Hon lyfter fram en vision om en plats där föreningar och medborgare skulle jobba tillsammans kring till exempel demokrati, studier, aktiviteter och evenemang för alla från barn till pensionärer.

– Om du fortsätter att behandla Fittja som en plats som hela tiden måste krishanteras kommer du aldrig att kunna förändra platsen.

Politikerna lyfter nu fram Fittja gård som en plats där föreningar och medborgare kan samverka. Ebba Östlin menar att den platsen inte löper risk för att bli ett tillhåll för kriminella eftersom den ligger utanför centrum.

Victoria Escobar står fast vid uppfattningen om att beslutet är synd.

– Samtidigt är det bra att Botkyrkabyggen tittar på om lokalerna även kan användas av andra aktörer.

Skulle läggas ner – detta har hänt

I oktober 2018 fattade politikerna beslut om att lägga ned Ungdomens hus i Fittja, samt de andra öppna mötesplatserna för unga vuxna.

Politikerna bestämde sig i stället för att undersöka möjligheterna för en medborgardriven mötesplats/föreningshus i Fittja.

På kultur- och fritidsnämndens möte i september beslutade politikerna att planerna avbryts.

Nu flyttar i stället Botkyrkabyggens områdeskontor och andra verksamheter in i gamla Ungdomens hus.

Botkyrkabyggen har områdeskontor på Krögarvägen i dag, vilket görs om till lägenheter.

Visa merVisa mindre