Kritik mot planerna på kulturpark i Snösätra

Att bygga bostäder i kulturparken är oacceptabelt. Det anser Stockholms Naturskyddsförening som lämnat synpunkter på stadsdelsförvaltningens förslag. Naturskyddsföreningen anser också att området kräver en totalsanering.

  • Publicerad 16:42, 4 sep 2018

Som Mitt i söderort tidigare berättat finns planer på att inrätta en kulturpark i Snösätra industriområde, vid naturreservatet i Rågsveds friområde.

Stockholms naturskyddsförening är kritisk till en rad formuleringar i stadsdelsförvaltningens förslag. Framför allt att stadsdelen öppnar upp för möjligheten att bygga bostäder. ”Vi befarade i vårt remissvar över Rågsveds naturreservat att bostäder skulle komma upp som en förslag om ett hål tilläts i naturreservatet och nu kan vi se att förslaget väckts direkt. Vi anser att bostäder i kulturparken är mycket olämpligt” skriver Naturskyddsföreningen.

De är också kritiska till att stadsdelen föreslår tillfälliga verksamheter som kafé och utställningar och att sanering ska ske för dessa ändamål. Naturskyddsföreningen anser att det behövs en totalsanering av området. De anser därför att det inte går att bevara Snösätra upplageområdes särprägel.

Naturskyddsföreningen föreslår också att stadsdelen hämtar inspiration från inomhusutställningen Naturens rum i Alby friluftsgård och Miljöverkstan i Haninge.

Naturskyddsföreningen anser att både kulturföreningar och miljöföreningar ska ingå i den fortsatta medborgardialogen. I tjänsteutlåtandet från förvaltningen nämns bara kulturföreningar. Naturskyddsföreningen påpekar att Kräpplagruppen har arbetat i 30 år med att värna Rågsveds friområde.