TÄVLING. Vem får bygga 400 bostäder i äldre stil norr om Mälarvägen i Upplands Väsby? Foto: Mostphotos

Kritik mot planerade bostäder i gammal stil

Väsbyalliansen vill bygga 400 bostäder i klassisk stil vid Mälarvägen. Vem som får bygga ska avgöras i en arkitekturtävling. Men nu höjs kritiska röster mot det som uppfattas som "politikerstyrning" av bostädernas utformning.

  • Publicerad 11:50, 5 okt 2020

Vi är medvetna om att vi testar något nytt med annorlunda former.

Upplands Väsby kommun kommer att genomföra en markanvisningstävling i klassisk arkitektur. Tävlingen startar den 1 oktober och gäller vem som ska få bygga tre bostadskvarter inom detaljplan Fyrklövern, norr om Mälarvägen. Området avgränsas av Arkadstråket och Husarvägen.

Att det blev just klassisk stil bygger på en enkätundersökning som kommunen genomförde i höstas. 670 svarade – vilket motsvarar drygt en procent av kommunens befolkning.

För tunt och missvisande, tycker Malin Zimm på tidskriften Arkitektur.

Även Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Upplands Väsby är kritiska – men här handlar kritiken om den "långtgående politiska styrningen som görs i tävlingsdirektiven."

Särskilt yttrande

I ett särskilt yttrande på miljö- och planutskottet, där beslutet om arkitekturtävlingen togs, anser de att kapitel 4 i "Struktur och gestaltningsförutsättningar inför markanvisningstävling” är synnerligen "långtgående och styrande".

– Tidigare diskussioner har rört sig om att skapa arkitektur som inspireras och tar tillvara på kvalitéer i ”klassisk arkitektur”. Det må så vara och kan utgöra grund för en arkitekt att åstadkomma något intressant och bra. Det som däremot stipuleras i kapitel 4 är att det ska gestaltas enligt endera av fyra stilar – jugend, nyrenässans, 20-talsklassicism eller nationalromantik” skriver Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i ett särskilt yttrande.

De anser att styrningen, som inte omfattar interiör eller konstruktion, gör att kommunen beställer en "pastisch på fyra specifika stilar".

Håller inte med

Men Oskar Weinmar (M), som sitter i tävlingsjuryn, håller inte med.

– Väsby ska utvecklas och byggas på det sätt som Väsbyborna vill. Därför är det ett naturligt steg för oss att också låta dem vara med och påverka det eller de vinnande bidragen. Invånarnas röst kommer att bli en viktig del i den sammantagna bedömningen, säger han.

Han syftar på att Väsbyborna i vinter får möjlighet att rösta på det förslag de gillar bäst bland de tävlande.

– Vi är medvetna om att vi testar något nytt med annorlunda former. Det blir spännande att se vilka som tar sig vidare i tävlingen, säger stadsarkitekt Lena Nordenlöw.

Så går tävlingen till

14 december – Kungörelse om vilka som gått vidare.
Januari-februari 2021: Väsbyborna röstar om sina favoriter.
29 april – Juryns resultat meddelas
Maj – Markanvisningsavtal skrivs på